Hegnar Online 08.10.08: Vi må innrømme at vi ikke skjønner bæret av dette, men noen tyr både til astrologer og andre klarsynte i disse turbulente tider. Astrolog Andrew Bevan tror bunnen er i dag.
- Hegnar Online...

Kommentar: Denne datoen gav ingen endelig bunn, men 2 oppganger på nær 20%. Dette er oppsiktsvekkende i enhver sammenheng, men i tilbakeblikk ble problemet bare at alt skjedde så fort. Bunnen etablert i USA ble stående i over 1 mnd. til siste halvdel av november.

 

English version:

'Astrologer thinks the market bottom is today'

We have to confess we don't understand anything of this, but some turn to astrologers and other clairvoyants in these turbulent times. Astrologer Andrew Bevan thinks the bottom is today.

- News report, Hegnar Online...

Commentary: This date did not give the final bottom, but the Norwegian market made two swift bounces almost 20%. This was have been a great prediction in any other context, but the problem in hindsight was that everything happened so fast. The DJIA formed a intermediate bottom that kept intakt til the 2nd half of November.