Om å få tolket ditt fødselsdiagram
 

Du kan motta en tolkning av ditt fødselsdiagram fra Astrolog Andrew Bevan, som tilbyr hjelp til å forstå deg selv, din livssituasjon og fremtidsmuligheter. Dette kan gi et stort og viktig skritt i retning av personlig vekst. Du får raskt kartlagt dine potensialer, og astrologens perspektiver kan gi deg nettopp det innspill du leter etter. Kanskje er du ved et korsvei i livet og trenger svar.  Så snart du forstår hvorfor noe skjer kan jeg hjelpe deg å utvikle en strategi som bringer deg nærmere dine mål. Astrologi kan fortelle noe om hva du søker gjennom en partner og hvordan få det beste ut av dette. Du kan ha spørsmål om jobb, kjærlighet, familie eller fremtid. Velg mellom en konsultasjonstime, tolkning på kassett, hjelp på epost eller ring astrologens telefontjeneste for hans omgående råd. 

  
Viktige opplysninger:
Når og hvor er du født: Dato, år, klokkeslett og sted
 
 .Andre opplysninger;

- Fødselsdato til mor og far (evt. frafall), evt. søsken
- Sivil stand, fødselsdato på evt. partner (evt. partnere)
- Når ble dere gift/ evt. skilt, eller når omtrent traff dere hverandre?
- Fødselsdato til dine barn, samt deres kjønn. 
- Hva arbeider du med til daglig?
- Er det spesielle omstendigheter astrologen bør vite om?
- Er det noe du spesielt ønsker å få belyst i forbindelse med en tolkning?
- Hvordan kan astrologen hjelpe deg på best mulig måte?
.
Dersom du ønsker astrologen skal holde kurs og/eller tolkninger i ditt distrikt, send en epost og gi beskjed om hvor du bor, eventuelt hvor mange personer dere er.
 
andrew.bevan@astronor.com 
Tlf. 66791140 Mobil: 41273646

- Return -