"Christoffer Kihle-Saken"
- Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. - 29.03.2012
Sitat Wikipedia: "Christoffer-saken var en barnemishandlingssak, med døden til følge, hvor 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad (født 18. september 1996, død 2. februar 2005) ble mishandlet og til sist drept av sin stefar den 2. februar 2005." Fødselsdiagrammet til Christoffer er beregnet for soloppgang. Han var 8 år 4,5mnd gammel da han omkom. 
Dersom man benytter Alderspunkt systemet for dette diagrammet og dirigerer Sol/Asc i klokkeretningen med 6° pr år eller 1° hver 2. mnd, vil alderspunktet i en alder av 8 år og 4,5 mnd ha kommet frem til 5°19' Løvens tegn og være i samstilling med planeten Mars som er 5°13' i Løven. Mars er en voldlig planet, en overgriper av natur, og styrer 8. hus som kan vise livskrise og nær døden opplevelser. Værens tegn er på 8.husspiss som særlig representerer hodet, og i dette tegnet er planeten Saturn og den sørlige måneknute som tyder vold og skade mot hodet. Stump gjenstand. Mars i Løvens tegn er også dramatisk/voldlig og tyder til de vitale funksjoner.

Månen er 26° i Skorpionens tegn og i motstilling til den beryktede fiksstjernen Algol. Dette frarøver Christoffer hans grunnleggende rettigheter om en trygg oppvekst og han blir offer for grusomme handlinger ved noen som mister hodet og går fra vett og forstand. Når Algol er representert i et diagram er det ofte noen som blir trollbundet eller handlingslammet. Det er også en sterk tilknytning til rus og psykiatriske tilfeller.

Det er Jupiter som er hersker av 7. hus og som representerer Christoffer's opponent. Jupiter er i sitt fall og innelukket i 4.hus som representerer hjemmet og faren. Jupiter svakt i tegn viser at det blir utøvet dårlig dømmekraft. Det innelukkedet tegnet indikerer forhold som skjules. Steinbukken som tegn indikerer en systemkonflikt, noe som verken 'fugl eller fisk', og at det blir begått en feilvurdering og navigasjonsfeil. Jupiter er i et tegn der hvor han er fremmed og vil utøve uaktsomhet. Det er stefaren som blir dømt for Christoffer's død.

Når man ser planeten Venus sammen med Mars i Løvens tegn og at Venus registrerte omlag 13 måneder før Mars, er det ikke utelukkende at Christoffer har vært offer for et kjærlighetsdrama og sjalusiforhold, at han har kommet i veien for forholdet til moren og stefaren og at dette er medvirkende til at han blir offer for uaktsomhet og vold med døden til følge.

Begrensningen med denne analyse er at selv om beskrivelsen er nøyaktig i henhold til både hendelsesforløp og alder på gutten, er det mangler ved tilgjengelige data som unnlater å gi hele bildet, fordi; 1) Alle født på denne dag vil ikke lide samme skjebne 2) Mangel på eksakt fødselstid gir fravær av en viktig individualiserende faktor 3) Omgivelsene er uttrykk for en forlengelse av personligheten, men det mangler likevel opplysninger om mosaikken og personene rundt gutten som er utløsende faktor til at nettopp denne gutten blir utsatt for omsorgssvikt og offer for vold.

I mars 2012 blir morens skyldspørsmål vedrørende passiv medvirkning til sønnens dødsfall behandlet av Tønsberg Tingrett. (Link: VG)

- Return -