Astronor.com

Dow Jones - med månesyklus og formørkelser

Utviklingen ble diskutert på skyscript.co.uk, og det er trukket sammenligninger med analysen for OMX i samme periode.

 

Back Only
 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.