- Tid er penger -

Astronor.com

Månen styrer markedet

 

- Penger er rom og bevegelse -

Sykliske Bevegelser på Oslo Børs

- © 1994 Andrew J.Bevan, QHP, DMS Astrol.

OBX INDEKSEN - HØSTEN 93

Ved tidlige studier benyttet jeg et fibonacci multiplum (1.618) av månens synodiske periode, 29.53 dager, til å produsere nøkkeldatoer for aksjemarkedet. Samtidig eksperimenterte jeg med et forholds tall som kunne beskrive korte markedsutviklinger. Gjennom høsten 93 ble det registrert hvordan forholdstallet 11.32 (29.53 x 0.382) genererte topper og bunner på OBX- indeksen. Det ble observert at finansmarkedet i denne perioden beveget seg i større bølger av ca. 47 dager, hvilket er 29.53 dager x 1.618.

 

NØKKELDATOER GENERERT FOR HØSTEN 93

A 1 2 3 1 2 3 1 2
13.08 24.08 09.09 29.09 10.10 29.10 18.11 29.11 15.12
24.08 04.09 20.09 10.10 21.10 09.11 29.11 10.12 26.12
29.08 09.09 25.09 15.10 26.10 14.11 04.12 15.12 31.12
07.09 13.09 29.09 19.10 30.10 18.11 08.12 19.12 04.01
14.09 18.09 04.10 24.10 04.11 23.11 13.12 24.12 09.01
topp bunn bunn bunn topp topp topp bunn bunn
374.46 352.34 336.29 338.32 365.93 387.27 379.62 349.26 357.14
- 11d - - 16d - - 20d - - 11d - - 19d - - 19d - - 11d - - 16d -
--------- 47 dager --------- --------- 49 dager --------- ----- 27 dager -----

 

 

Det ble dannet en serie med tre bunner og en med tre topper. Når den siste bunnen ikke nådde lavere enn forrige bunn, men høyere, varslet dette at neste nøkkeltall ble en topp og første stoppested i en ny serie. Når en kalkulert topp ikke tok ut den forrige, men ble lavere, varslet dette at neste nøkkeltall ble en bunn dag og første stopp i en ny bevegelse. Den første bevegelsen på hver serie var på 11 dager. Når man innenfor en serie nådde en bunn eller topp, fulgte en skarp korreksjon på 2-4 dager før kursene fortsatte sin bevegelse mot neste bunn eller topp. Etter bunnen den 15.des har modellen overlappet sin periodiske regelmessighet, som betydde den var i ferd med å avslutte en større sekvens. Om man genererer nøkkeldatoer fra 15.des.93 med 29.53 eller 11.32 som forholdstall, eller fra 11.jan med 11.32 som forholdstall, kommer man til datoene 25-26.01.94. Dette ble slutten på hele sekvensen, som sammen med utjevningsdager danner toppen av Bull-markedet. Modellen redigeres ved etablering av ny sekvens. Lengden av første bølge er viktig ved bestemmelse av lengden til påfølgende bølger.

 

BACK ONLY