Astrologer Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Søk etter Fremmede Undervannsbåter  -

Del 2

Politiet er ikke fremmed for å bruke personer med 'spesielle evner' for å avdekke spor som kan lede til å klare opp en sak. Det er likevel vanskelig å slippe til med disse resursene i samfunnet. Det vil alltid være lettere fra offentlig hold å bevilge midler til ordinære søk, selv om dette også kan være resurskrevende og involvere bruk av spesialstyrker, hunder, helikopter og mannskap.
 
 

 

 

- Return -