Astronor.com

OBX Sep.2001-2002 med targetlinje og 'bølgecount'

Kilde data: Oslo børs. 'Bølgecount': Elliot Wave.

 

Back Only

 

Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Vegsundhaugen 28, 6020 Ålesund.

Tlf: +47 41273646 Email: andrew.bevan@astronor.com

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.