Astronor.com

OBX 2000-2004 med symmetrisk tidsstruktur

Kilde data: Oslo børs. 'Bølgecount': Ingen

 

Back Only

 

Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol.,Plutostien 43, 3033 Drammen .

Tlf: +47 32886435 Email: astronor@c2i.net Website: www.astrologinorge.com

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.