Astronor.com

OBX - 2 charts med kommentarer 23. okt.2006

Kilde data: Oslo børs.

 

Kilde data: Oslo børs.

 

Back Only
 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.