Astronor.com

OBX 1995-2000 med kanallinje og 'bølgecount'

Kilde data: Oslo børs. 'Bølgecount': Elliot Wave.

 

Back Only

 

Levert av: Astronor.com, Astrology & Metaphysics, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol.,Plutostien 43, 3033 Drammen .

Tlf/fax: +47 32886435 Email: astronor@c2i.net Website: www.astrologinorge.com

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.