Ting å være oppmerksom på for den som handler opsjoner

- (c) Andrew J. Bevan, 2007.

 

1. Finn ut hvor mange handledager opsjonen har igjen før innløsning/forfall.
2. Finn ut om børsen i løpet av denne perioden skulle være stengt en eller flere av disse dagene pga f.eks nasjonaldag, helligdag eller andre nasjonale fridager. Til eksempel, Norge har mange fridager, men Sverige har andre fridager som St.Hans og Kongens dag (6.juni).
3. Vær oppmerksom på at børsen også kan stenge tidlig og ha avkortet åpningstid dagen før en nasjonal fridag. Dette kan begrense dine handlemuligheter.
4. Sørg for at du har vekslet over i rett valuta dersom du handler i utenlandske instrumenter. Ellers vil du bli belastet med negativ rente for lån i fremmed valuta.
5.
Vær oppmerksom på at du selv blir pålagt ansvaret for dine posisjoner selv om du er forhindret i å trade av inntrufne omstendigheter som enten;
a) Handelen på børsen skulle bli avbrutt av uforutsette hendelser
b) Serveren til din nett trader er nede. Problemer med serveren til din nett trader kan faktisk innebære at du står ansvarlig for bestillinger som ligger i kø mot systemet, selv om du ikke har kontakt med serveren og ikke kan kommunisere med det.
c) Du har mistet din internet forbindelse grunnet problemer til din internet leverandør. Disse problemene kan vedvare i en uforutsett tidsperiode. Ha alternative løsninger
6.
Vær oppmerksom på at opsjoner prises etter terminen, og ikke markedets spot pris.
a) Terminen vil normalt ligge et par punkter over spotprisen.
b) En høyere termin tilsier at markedet forventer eller forbereder seg på oppgang.
c) En termin som ligger på spotpris eller lavere tilsier at markedet forventer eller forbereder seg på nedgang.
d) Terminen vil skifte retning i forkant av markedet.
7. Vær også klar over at opsjonsprisene og kostnadene av å sitte med opsjoner vil variere stort i henhold til volatiliteten i markedet. Jo større svingninger det er i markedet – desto høyere er opsjonene også priset.
8. Vær oppmerksom på det tidstapet som inntreffer, og dermed også verditapet som opsjoner utsettes for, i forbindelse med en helg. Alt annet likt vil det ofte være behagelig å ha lukket boka forutfor en helg.
9.
Når markedet åpner vil terminen ofte åpne mer spontant, impulsivt og ofte overdrevet enn markedet for øvrig. Dette kan bety;
a) Du kan godt omgående og ved åpning oppnå en god pris for opsjoner som du har overnattet i – og som ligger i riktig retning i forhold til markedsutviklingen.
b) Andre justeringer som f.eks en inngang til markedet, eller EXIT av posisjoner som ligger mot den generelle markedsutviklingen – kan være gunstigst ved terminens motreaksjon til åpningsimpulsen.
10. VENT – på den rette inngangen for din posisjon i opsjonsmarkedet. Ligg på bid, og når markedet roterer i din retning, vil prisen ofte eskalere i din retning – og et bud under best bid i markedet kan faktisk representere den beste inngangen. På tilsvarende måte legger du deg på offer i markedet og venter på at markedet skal rotere i din retning for at du skal komme ut med best margin.
11. DERSOM du har gjort en feil i markedet og kjøpt opsjoner som utvikler seg i feil retning, legg til side planer om gevinst men finn best mulig exit. Opsjoner som er kjøpt på 13,- er likevel bra solgt på 11,- når de senere på dagen kan kjøpes inn igjen på 9,-
12. IKKE være redd for å ta en gevinst.
13. Når markedet går feil retning vil du enten få anledning til å komme inn billigere siden, eller du vil ha anledning til å komme inn i markedet til samme pris, men på en bedre strike som ligger nærmere pengene i forhold til din forventede kursutvikling. Dette er i seg selv å regne som SIKKERHET og GEVINST.

Lykke til! mvh Andrew Bevan