Astronor.com

Oslo Stock Exchange by Law

Notice that when Pluto transit the Ascendant of this chart in 1988, OSE went over to a new  trading system.

 

Back Only

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.