SLIK VELGER DU DIN PARTNER BLANT STJERNENE

Astrologiske tommelregler av: Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. (c) 1993

.

.

En forklaring om forholdene mellom stjernetegnene vil aldri erstatte en tolkning av ditt fødselsdiagram utført av en fagkyndig astrolog. For enkelte mennesker er det naturlig å oppsøke forskjeller. De kan søke å omfavne og  forene disse forskjeller gjennom et utfordrende partnerskapsvalg. Dette forteller fødselsdiagrammet noe om. Horoskopet forteller også når det er gunstig å gifte seg. Velg en god dag for bryllupet. 

.

 

Return