Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Tabell over astronomiske syklus

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140  - Mobil: 4127 3646

 

Norske finansielle institusjoner burde ansatt astrologer, om ikke annet for å forstå hva de snakket om på Wall Street. Blant aktører er det stor interesse for astrologens syn på markedsutviklingen.

- Penger er rom og bevegelse -

Astronomiske fakta

Jordens omløpstid rundt solen og månens omløp rundt Jorden er de viktigeste basisenheter for beregning av sykliske bevegelser i finansmarkedet
Solen - rotasjonstid v. ekvator 25.03 dager
Månen - siderisk måned 27.32 dager
Månen - 13 sideriske måner 355.16 dager
Månen - synodisk måned (fase) 29.53 dager
Månen - 12 synodiske måner 354.36 dager
Jorden - omløpstid rundt solen 365.24 dager = 1 år
 
     
Måneknutene indikerer hvor månens bane skjærer ekliptikken og er avgjørende for når vi får sol- eller måneformørkelse
Månens noder 18,6 år
Metonisk syklus 19 år
Saros syklus 223 måner = 18,02år
Formørkelsene gir viktig informasjon om vendepunktene i markedet
'Historiske formørkelser'
'Saros '
     
  Omløpstid rundt solen  
     
 
Merkur 88 dager - 0.241 år
Venus 224.7 dager - 0.615 år
Mars 687 dager - 1.88 år
Jupiter 11.86 år
Saturn 29.46 år
Uranus 84.01 år
Neptun 164.79 år
Pluto 248.54år
Samstillinger
mellom de 2 største
'Jupiter og Saturn'
 
     
  Tilsynelatende bevegelse  
     
Da planetene beveger seg i forskjellige baner rundt solen, vil en indre planet av og til "kjøre forbi" en ytre. Dette er årsaken til de tilsynelatende bakover eller retrograde bevegelser som planetene periodevis gjør på stjernehimmelen
Gjennomsnitt pr. år: Stasjonær Retrograd bevegelse
Merkur 6 ganger 72 dager
Venus < 2 25 dager
Mars < 2 27.5 dager
Jupiter 2 103 dager
Saturn 2 106 dager
Uranus 2 151 dager
Neptun 2 160 dager
Pluto 2 162 dager
Merkur var stasjonær og gikk retrograd fredag den 16. oktober 1987. Dette falt sammen med et av de mest dramatiske kursras i historien
     
     
BACK BUTTON
 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.