Astrologer Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Bransjekontroll og oppføring Gule sider  -

 

Temaet her er at 'Astrologi' ble 'på nåde' innvilget oppføring i bransjeregisteret i 1987. Det som skjedde deretter var en ukritisk og kommersiell behandling av astrologi og spåtjenester i teletorg av Telenor. Det var ingen kriterier for hvem som skulle føres opp under Astrologi i Telenor's katalogtjenester eller utøve som astrolog på Teletorg. Telenor var ikke i samtale med kvalifiserte utøvere i bransjen. En konsulent fra dette fagmiljøet kunne vært hensiktsmessig.
 
 

 

 

- Return -