Astrolog Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol.

TELETORGET INTRODUSERES 

Astrologi på Teletorg - men fort plassert blant Spåtjenester

Og SEX-TELEFONER

Ingen kvalitetssikring på disse tjenestene. Astrologi ble raskt definert som underholdning og plassert blant vilkårlige spåtjenester og Sex.
 

Astrologi er blitt definert som 'vitenskapens mor', og Kultur- og Kirkedepartementet erkjenner at den utgjør en viktig del av vår vitenskapshistorie og immaterielle kulturarv. 
 
Men samtidig som døren har vært hardt lukket for at astrologien skulle slippe til og etablere seg som et fag og en seriøs disiplin og bransje i samfunnet, har det ikke vært grenser for hvordan de kommersielle krefter har kunnet utnyttet 'Astrologi' enten som blikkfang, eller benyttet dens historiske renommé og menneskers livssituasjon, deres sårbarhet og søken etter svar og mening i tilværelsen, eller søken etter en større og overordnet Orden i tilværelsen - for å tjene en billig krone.
 
Dette sviket vil ha hatt negative skadevirkninger for folkets tro systemer, dere sans av tilhørighet, deres psykologiske balanse og trygghetsopplevelse. En enkel sammenligning er hvor noen lokker deg til å plassere alle sparepengene dine og livsverk på børs for at selskapet skal bli slått som verdiløs og konkurs uken etter.

 

- Return -