Terror handlingene i Oslo og på Utøya

- Astrolog Andrew Bevan,  QHP, DMS Astrol. (c) 2011-2012

 
Kl.15.26, fredag 22. juli 2011. En eksplosjon så kraftig at boligen i Asker, 30km utenfor Oslo, rister, og jeg går ut forbi for å se hva som er hendt. En knapp time senere kommer meldingen på nyhetene. En bombe er gått av i regjeringskvartalet. Situasjonen er uoversiktlig. Uvirkelige scener blir overført i fjernsyn fra Oslo sentrum. 7 personer meldes omkommet. Så, senere på ettermiddagen kommer aldeles ufattelige og ubegripelige meldinger fra Utøya. På Arbeiderpartiets sommerleier for ungdom meldes det om skyting i det som utvikler seg til å bli det mørkeste og mest ufattelige kapitel i moderne norsk historie.

Jeg finner knapt ord som uttrykker den dype sorg og medfølelse som går til ofrene og deres pårørende ved denne tragedie. Det kjennes som om orden og balanse i naturen har opphørt. Det er ikke mulig for meg å se hvordan astrologi kunne varslet tragedien på forhånd. Det kom brått og uventet på alle. Som nasjon var vi uforberedt, selv om det har vært fryktet at terrorhandlinger og uro en gang kunne nå vårt rolige, trygge, lille hjemland. Men det virket så langt borte. Når disse terrorhandlinger er begått i Norge i året 2012, skjer det på en tid hvor verdenen en i stress. Regimer faller. Nye land blir til. Mange land er i et økonomisk uføre. Imperier faller på grunn av korrupsjon og etiske overtramp. Naturen er i ubalanse. Mennesket lever i takt med og som en del av natur, selv om det er lett å glemme. Vårt ansvar er å finne løsninger på problemene, og legge meningsfulle humanitære verdier til grunn i det som må bli fortsettelsen. Astrologi forsøker å forklare at all ting finner plass i en høyere orden. Det er en modell som kan gi grunn til å tro på en høyere eksistens som ligger utenfor vår begripelse og fatte evne. Min bønn er at det ligger en sannhet i dette som er uavhengig av religion og tro, og at denne orden, intelligens og eksistens bevarer alle de som er blitt revet bort i denne tragedie, og deres pårørende, slik at alle kan bli trygget og gjenforent på et høyere plan. Det er viktig at offer og uskyld aldri vil bli glemt, at vi husker å gjøre ære på det gode som har bodd i dem, slik at vi kan komme nærmere hverandre som mennesker, og i deres ånd kan verdenen fortsatt bli et bedre sted å være.

 
Bomben går av i Regjeringskvartalet
 
 
To planeter er angulære i diagrammet. Jupiter i Tyrens tegn i vest, og Neptun i Fiskenes tegn i nord. En kjemisk bombe der kunstgjødsel er en av hovedingrediensene går av i en bil i regjeringskvartalet. 8°18' Skorpionen er i ferd med å stige opp i Øst. Dette er samme grad hvor vi finner planeten Mars i diagrammet for unionsoppløsningen med Sverige, se under. Til sammenligning var planeten Uranus i transitt i ferd med å krysse denne graden da landet ble rammet av Bravosulykken i Nordsjøen den 22.april 1977. Mars, planeten som har navn etter krigsguden, styrer ascendanten, er i Månens sørlige måneknute i 22° Tvillingenes tegn, hvilket er et svakt punkt, som en dump i veibanen, en potensiell felle, noe som er i vakuum eller tegn på kortslutning, og det er også et tegn på fatalisme. Planeten Merkur kulminerer i Sør i diagrammet og er 26°04'  i det faste ild tegnet Løven.
 
 
Norges horoskopet - Unionsoppløsningen med Sverige
 
 
Sammenlignet med ascendanten i diagrammet for når bomben gikk av i regjeringskvartalet, som var omlag 8°18' Skorpionen, ser vi at ascendanten i det nasjonale diagrammet er 8°48' Jomfruen. I det nasjonale diagrammet er også planeten Merkur i Sør, her 27°39' i det faste jordtegnet, Tyren. Den Sørlige måneknuten fra eksplosjonsøyeblikket var 21°35 Tvillingene, hvilket er i en tett og tiltagende samstilling med planeten Pluto i det nasjonale diagrammet. Dette kan relatere til ekstremistiske hendelser eller hendelsesforløp.
 
 
Norges statsminister - Jens Stoltenberg
 
 
Fødselsdiagrammet til Norges statsminister, Jens Stoltenberg, granskes ut fra et nasjonalt hensyn. Sprengladningen utenfor regjeringskvartalet kan oppfattes som et angrep mot ham personlig, samt hans regjering, men i enda større grad er attentatene på Utøya et angrep på Arbeiderpartiets sommerleier for ungdom. Det er et angrep mot vårt demokratiske system.

Sammenlignet med diagrammet for gjerningsøyeblikket den 22. juli 2011 ser vi at planeten Mars i 21° 59 Tvillingene tiltar i en spiss kvadraturaspekt (90°) til Statsministerens Sol som er 24° i Fiskene. Ikke bare blir han sentrum for aktivitet de nærmeste dagene, men han er også sterkt personlig implisert. Kvadraturen gjennom kortstigende tegn kan fortelle noe om hans evne til å håndtere og mestre den vanskelige situasjonen. Et kvadratur gjennom kortstigende tegn gjør defensive trekk og har potensial til å handle riktig og gjenopprette balanse under krevende omstendigheter. Det blir aldri snakk om å bli dagens 'helt' eller å redde dagen under slike groteske omstendigheter, men Statsministeren viste stor styrke og medmenneskelighet i hans håndtering av dette angrepet mot folket og dets demokratiske prinsipper. Han var ikke alene om å gjøre dette.

Men mer avslørende vedrørende krisen og omfanget den i Statsministerens fødselsdiagram, er hvordan den totale måneformørkelsen den 15. juni 2011 (se lenger ned) oppstår i 24°24' av Skyttens tegn og er dermed i en eksakt kvadratur med Statsministerens sol.

 
 
Fullmåne 15. juli 2011
 
 
Fullmånen den 15. juli 2011 er den måne som leder opp til terroraksjonen i Norge, også kalt for 'syzygy'. Fullmånen inntraff 22°29' Steinbukkens tegn. Legg merke til hvordan Månen i diagrammet for når bomben gikk av var 22°18' i Værens tegn og i en spiss 90°-vinkel til den foregående fullmånen. Venus var 22°33' i Krepsen og dermed i ferd med å passere over Solens posisjon i fullmånediagrammet. I diagrammet for fullmånen finner vi også planeten Neptun angulær i Vest, mens i øyeblikket for når bomben gikk av i regjeringskvartalet var Neptun angulær i Nord. Planeten Neptun er særlig knyttet vrangforestillinger, snikmorder og attentatforsøk, samt kjemiske våpen (kunstgjødselbomben utenfor regjeringsbygget).
 
 
Total Måneformørkelse 15. juni 2011
 
 
Dette var en særdeles spesiell måneformørkelse som innetraff i måneden før terrorhandlingene, hvor den formørkede måne er i diagrammets første hus. I astrologisk tolkning, den gren som kalles for mundan astrologi, har første hus særlig betydning for folket. Den formørkede månen steg deretter opp i Øst i Oslo-området, og dette var et skue som fylte publikum med ærefrykt, av de som så den. I følge historiske tekster er en slik måneformørkelse, som stiger blodrød opp fra horisonten, også beskrevet i Jerusalem i forbindelse med Jesu korsfestelse i år 33 e.Kr. Vi kan føle en parallell, og at føler de fryktelige hendelser som fant sted på Utøya er en forferdelig ulykke og et fryktelig offer som inntreffer vårt folk.
 
 
Solformørkelse 1. juli 2011 - innleder Saros syklus 13S
 
 
De gamle kaldeiske astrologer og prester i Babylon oppdaget at solformørkelser opptrer i serier eller familier, som hadde syklus som vedvarte over 1200-1400 år. Disse ble kalt for Saros syklus, og kaldeerne brukte kunnskapen om disse syklus til å beregne fremtidige formørkelser. Astrologene av den tid observerte og lærte også at den første og innledende formørkelse til en slik syklus hadde betydning som ble overført til senere solformørkelser av samme familie som opptrer lenger ut i syklusens forløp. Det som var spesielt med solformørkelsen den 1.juli 2011 var at den var nettopp den innledende formørkelse til en ny slik Saros syklus på 1200-1400 år som bærer etiketten Saros 13S fordi disse formørkelsene opptrer ved månens sørlige måneknute.

Planeten Mars (krig og blod) er i sør for Oslo i dette diagrammet. Dette er en kritisk varsel. Selv om tilstedeværelsen av Mars i utgangspunktet viser til 'energi som søker retning'. Den skaper lett situasjoner som koker over og fører til mindre konstruktive handlinger, dersom ikke energien møtes på en konstruktiv måte - f.eks. gjennom enkelte defensive forhåndsregler eller konstruktiv oppgavefordeling.

Solformørkelser som tilhører Saros syklus 13S (eller serie 156 i følge Espenak, NASA), oppstår med regelmessige tidsintervaller. Påfølgende solformørkelser som tilhører denne serien vil inntreffe den 11. juli 2029, den 22. juli 2047, den 2. august 2065 og den 13. august 2083. Det er mulig at fremtidige solformørkelser av denne serien bør overvåkes for muligheten til fremtidige volds- eller terrorhandlinger, men merk også følgende ubehaglige sammentreff: I bibelske tradisjoner er Mennesket skapt på en fredag, og korsfestet på en fredag, slik at fredag er Menneskets dag. En ubalanse mellom solåret som består av 13 sideriske måner, men kun 12 måner (-Tornerose-) er opphavet til folkloren om at fredag den 13. vil føre ulykke over menneskene. Den innledende solformørkelsen til Saros syklus 13S inntreffer den 1. juli 2011, som er en fredag, og terrorhandlingene blir utført av Brevik fredag den 22. juli. Den 13. august 2083 inntreffer det en solformørkelse av samme Saros serie på en fredag, og 2083 er også tittelen på manifestet til Anders Behring Breivik. 

Det er ikke sannsynelig at Breivik har innehatt slik kunnskap at det foreligger en direkte forbindelse til Saros syklusen og året 2083. Slik en av medlemmene ved forumet på nettstedet Skyscript.co.uk påpeker er tallet 2083 en jødisk variant av tallet '666' - Dyret's tall. Det er likevel myndighetenes ansvar å sørge for at slike handlinger som vi er blitt vitne til i Norge i året 2011 forebygges på en slik måte at det aldri får gjenta seg i fremtiden. Det er ikke grunnlag til å tro at det gjentar seg, men av historien skal man lære og i fremtiden kan det ligge et problem som det er nødvendig å adressere på riktig måte. 

 
 
Astro*Cartography Saros 13S
 
 
Dette er et diagram som viser hvor planetene blir observert på de forskjellige horisonter eller verdensakser (Øst, Sør, Vest og Nord) når observert i et verdenskart. Her er det mulig å se hvordan planeten Mars henger i Sør over Oslo og Norge. til sammenligning er planeten Venus, økonomi og kjærlighet, på horisonten i Øst over Washington DC hvor politikerne arbeider mot en deadline for å få en løsning på nasjonens gjeldssituasjon og budsjettkrise.
 
Det Norske Arbeiderpartiet
 
 
Det Norske Arbeiderpartiet ble stiftet den 21.august 1887 ved Ormetjern utenfor Arendal. Tid ukjent, derfor har jeg tillatt meg å beregne et ettermiddags diagram med solen i den vestlige horisont. Transitterende Neptun i første hus av diagrammet gjør partiet sårbar. Den sørlige måneknute den 22.juli 2011 er 21°35' Tvillingene og sammen med Pluto i Norgeshoroskopet. Her faller den konstellasjonen i eksakt nord i diagrammet for Arbeiderpartiet. Transitterende Uranus på 4°30' Væren opponerer samstillingen mellom Månen og Venus hos Arbeiderpartiet, hvor Venus er 4°32' Vekten. Måneformørkelsen den 15. juni 2011 opptrer i Sør i diagrammet for partistiftelsen.
 
Sett under ett så har Arbeiderpartiet er godt stiftelsesdiagram som fremmer klarer sosialdemokratiske prinsipper. Det humane tegnet Vannmannen stiger opp i Øst. Månen er sammen med Venus i det humane tegnet Vekten, og i trigon til Pluto som er i det humane tegnet Tvillingene. Dette danner en god arena for sosialdemokratisk debatt, hvor velferdssamfunnet er sentralt. Pluto er i 2. hus av diagrammet, som tyder ikke bare økonomi, men også andre verdisystemer. Planeten Saturn, som styrer ascendanten, Vannmannens tegn som er i horisonten i Øst, er i begynnelsen av det kongelige tegnet Løven. Det er en god tid for begynnelsen av noe nytt, også fordi Saturn bryter fri fra Solens stråler og er sterk og ny. Saturn er i 6.hus som representerer arbeiderne, derfor blir dette signifikant for Arbeiderpartiet.
Fødselsdiagrammet til Behring Brevik, født 13. februar 1979, kl.12.50, Oslo, i følge biografi.
 
 
Solen er i luft tegnet Vannmannen og Månen i jord tegnet Jomfruen. Personer født under tilsvarende konstellasjoner vil av all nødvendighet ikke ha de samme tilbøyeligheter som Breivik, men diagrammet her gir oss kun mulighet til å danne et bilde av personen og betrakte hans bakgrunn for å forsøke forstå foranledningen og hva som har gått feil i hans tilfelle. I dette fødselsdiagrammet er begge himmellys i humane tegn, slik at han kan virke behersket, sivil, kjølig og kultivert. De er intellektuelle tegn, men hvor det kan føre til overkompensasjoner som danner grunnlag for en virkelighetsforstyrelse. Overkompensasjonener på det intellektuelle er ofte forårsaket av omsorgsvikt på det emosjonelle i tidlig alder. Når de grunnleggende vilkår for trygghet ikke er tilstede, særlig for et barn som er i en situasjon av omsorgsavhengighet, vil de intellektuelle ofte tre inn og overstyre følelseslivet - som en refleks, forsvarsmekaniske og overlevelsesegenskap. Men det kan gå bekostning av evnen til å relatere til omgivelsene og kjenne på/ uttrykke følelser som medlidenhet og empati.

Et videre tegn som indikerer 1) de utrygge vilkår Breivik blir født inn i, men som 2) varsler hans potensial til hevn, eller forsøke å komme a jour  med denne opplevelse og som, om ikke behandlet, gjør ham til en potensiell volds mann, er at Solen står i tegn med den tradisjonelle ulykkesplaneten Mars og Månen er i samstilling med ulykkesplaneten Saturn. Dette er som rett ut av læreboka innen klassisk astrologi, hvor Mars og Saturn kunne gjøre personen tilbøyelig til utøvelse av voldelige og militante handlinger gjennom misbruk av våpen eller verktøy. Sammen med himmellysene i luft og jord gjør dette Breivik kald, beregnende, og med fravær av empati og følelsesmessig forståelse. Resultatet blir farlig.

Ascendanten til Breivik er i den sårbare Kreps, som kan lukke seg om den kommer under angrep. Ting blir flasket inne. Det gir også en sterk emosjonell og irrasjonell forsvarsmekanisme. Pluto danner en kvadratur (90) til ascendanten, og uttrykker en tilbøyelighet til det ekstreme.Månen, som disponerer Ascendanten, er i 4. hus og skjuler seg i nord. Den opponerer autoritetsfigurer/ administrasjon (10. hus) og representerer i 4. hus bygninger, og det å begrave, avslutte og jorde ting. Den går i samstilling med Saturn, som antyder en uheldig, låst og destrutiv konsekvens.

 
 
Fødselsdiagrammet til Geir Lippestad, født 7. juni 1964
 
 
Fødselssted og fødselsklokkested for forsvarer i saken, Geir Lippestad er ikke kjent. Diagrammet over er dermed en konstruksjon som viser hvordan himmellegemene var plassert ved Sol oppgang i Oslo den dag Lippestad ble født.

Ved tilfeldighet har Lippestad fødselsdag samme dag som Unionoppløsningen med Sverige, slik at det er en del paralleller mellom hans diagram og det diagram som benyttes for å belyse Norges uavhengighet som nasjon. Ved tilfeldighet er det 59 år mellom unionsoppløsningen med Sverige og Lippestad's fødsel, men dette tilsvarerer 2 omløp at den ytterste synlige planet i sol systemet, Saturn, som har en omløpstid rundt solen på omlag 29,5 år. Denne viktige planeten som har med grenser, struktur og lovverk å gjøre er dermed i samme del av stjernehimmelen både i Norgesdiagrammet og i fødselsdiagrammet til Geir Lippestad.

Solen til Geir Lippestad er i Tvillingens  tegn, et dualistisk og tosidig tegn. Planeten Merkur, som disponerer dette tegnet, er sammen med fiksstjernen Algol som er beryktet for å representere noen som har mistet hodet, vett og forstand, kan være trollbundet, fascinert eller lide av vrangforestillinger, og enten være handlingslammet eller tilbøyelig til destruktive handlinger. Merkur er også i samstilling med krigsplaneten Mars, som tyder en overgriper eller en som er tilbøyelig til impulsiv, uforutsigbar og utagerende atferd. 

Lippestad har Månen i Tyrens tegn som viser hans rolige, reflekterende, tillitsvekkende og sinnsbeherskede karakter. Månen er disponert av planeten Venus, som er en velgjørende og rettferdighetselskende planet, som er plassert i Krepsens tegn, som er karakteristisk for en som har som mål å styrke forsvaret. Venus er i samstilling med den nordlige måneknute, også kalt for dragens hode, som er intelligent og en beskytter av korrekte rettsprinsipper. Venus gjør harmoniske vinkler og er dermed megler til opposisjonen mellom planetene Saturn og Uranus, som viser til verdener som er i kollisjon.

Mitt inntrykk er at mange er imponert over den kløkt og ydmykhet Lippestad har vist ved å påta seg rollen som Breivik's forsvarer, hvor han ikke forsvarer Breivik's handlinger, men ser det som sitt ansvar å sørge for at de rettsprinsipper som gjelder i vårt samfunn blir overholdt og praktisert i denne krevende og meget belastede saken.

Den 4. oktober 2012, som er etter at rettsaken mot Anders Behring Breivik er over, gjør planeten Jupiter en stasjonær opphold på stjernehimmelen før den snur og beveger seg baklengs (tilsynelatende) frem til 30 januar 2013. Disse stasjonære stillingene er betraktet som viktige i den store sammenheng for perioder utover der den stasjonære oppholdet finner sted. Jupiter gjør sin første stasjon den 4. oktober 2012 i 16° 22' Tvillingene. Dette er nøyaktig samme posisjon som solen var i ved sol oppgang den dag Lippestad ble født. Jupiter er den store velgjøreren blant medlemmene i planetrekken, og er også kjent for å holde orden på juridiske rettsprinsipper. Jupiter hører egentlig hjemme i stjernetegnet Skytten, som den er sagt til å styre og holde orden over, men her i sitt stasjonære opphold er Jupiter plassert i det motsatte tegnet Tvillingene, som beskrives å gjøre den svak eller skadelig. Lippestad får stasjonær Jupiter på hans Sol og får ikke bare en hel nasjon, men også hele verdens søkelys mot hans rolle og person. Jupiter i sitt detriment er beskrevet å gi personen opplevelse av å være i motpartens leier og på feil sted for feil grunner. Min oppfatning er at Lippestad var smertelig klar over belastningene tilknyttet det oppdrag han ble oppnevnt til å utføre, men at han utøvde denne rollen på en beundringsverdig sterk, klar, tydelig, fattet og human måte.

 
 
Rettsaken mot Behring Breivik starter i Oslo Tinghus
 
 
29.mars 2012: Rettsaken mot Anders Behring Breivik starter i Oslo Tinghus den 16.april 2012, kl.09.00. Ti uker er satt av til saken. En av de viktigste brikkene i dette diagrammet er Månen som styrer ascendanten i Øst. Månen er i Sør, som representerer dommeren i en rettssak (Breivik bringes fremfor en domstol), samtidig som 10. hus er en arena som vekker offentlig oppsikt. Månen konfigurerer med planetene Neptun og Mars, og hvor saken dreier seg om de terror handlinger som er begått det norske folk den 22. juli 2011. Her det også ble brukt kunstgjødsel i en kjemisk bombe (Mars/Neptun) rettet mot Regjeringsbygget. 

Saken vil også dreie seg om Breivik er rettslig tilregnlig og ansvarlig for sine handlinger, eller om han skal behandles som en psykiatrisk pasient. Dette er noe av den problematikken som ligger inn i opposisjonen mellom planetene Mars og Neptun.

Det er som regel planeten som styrer 10. hus som representerer dommeren i en rettssak. I dette er det planeten Saturn som er i en tett motstilling til Solen. Det er ingen tvil om at Breivik har begått de grusomme handlingene han blir stilt i retten for , men likevel kan opposisjonen mellom Saturn og Solen skape hodebry for dommeren med muligheter for at noe uventet kan skje underveis.

 
 
Det er ikke til hensikt å støte noen ved å legge disse diagrammer på nett. Terrorhandlingene i Norge diskuteres også ved et åpent internasjonalt forum for astrologi interesserte med hovedsete i Storbritannia: Link: http://skyscript.co.uk/forums/viewtopic.php?t=6277
 

- Return -