Astronor.com

Totx fra des 1999 - 2000

Kilde data: Oslo børs.  
   
Back Only
 
Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Plutostien 43, 3033 Drammen.
Tlf: +47 32886435 Email: astronor@c2i.net Website: www.astrologinorge.com
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.