Astronor.com

Totx 1985-2000

86    88    90    92    94    96    98    00 

Kilde: Oslo Børs

Back Only

 

Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Vegsundhagen 28, 6020 Ålesund.

Tlf: +47 41273646 Email: andrew.bevan@astronor.com Website: www.astronor.com

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.