Astronor.com

 

Totx 1988

Kilde data: Oslo børs.  

 

Back Only

 

Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Vegsundhaugen 28, 6020 Ålesund.

Tlf/fax: +47 41273746 Email: andrew.bevan@astronor.com Website: www.astronor.com

Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.

Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.