- Tid er penger -

Astronor.com

1997 - Bevan forutsier Asia-krisen

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 3288 6435 - Mobil: 4127 3646

- Penger er rom og bevegelse -

 

August 97 - Peter Warren

 

BACK ONLY
 
Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Plutostien 43, 3033 Drammen.
Tlf: +47 32886435 Email: andrew.bevan@astronor.com Website: www.astronor.com
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.