Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Astrologiske observasjoner

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140 - Mobil: 41273646

   

- Sykliske bevegelser skaper markedet -

Observasjoner og 'tommelregler'

1) Når nymånen opptrer i den siste grad av et hvilket som helst tegn, tenderer markedet til å toppe i den påfølgende måned og en betydelig korreksjon er i vente. Eks. 23/9-87, 22/7-90, 22/9-2006.

2) Formørkelsene av sol og måne skal særlig observeres med tanke på å kartlegge de større vendepunkter i markedet.

3) Når markedet er ved en ekstrem og en planet eller flere er i slutten av et tegn, da vil markedet være ved slutten av sin bevegelse og tendere til revers.

4) Når viktige nøkkeltall er i vente, som fra f.eks. Statene, vil månens tiltagende aspekt ofte være en pekepinne til hvordan markedet responderer til de kommende nyheter.

5) Planeter i akkumulerende tegn viser kjøpere. Planeter i seperative tegn viser selgere.

6) Dersom ascendanten samtidig er i ferd med å skifte tegn, viser dette at aktørene i markedet er i bevegelse og at kjøper og selger er i ferd med å endre oppfatning.

7) Det tegn, og de planeter som er i sør på himmelen, kan i et gitt øyeblikk gi en mening om prisen er høy, lav eller i forandring.

8) Når månen ikke danner noen nye aspekter i slutten av et tegn, da er markedet ofte på villspor og opinionen feilaktig.

9) Asteroider: En liten astroide ved navn 'Toro' var i samstilling med Solen den 19/10-87 da markedet gikk i full panikk. 'Icarus' med Solen den 6/5-87 sendte markedet høyere enn det den hadde godt av.

     
BACK BUTTON