- Tid er penger -

Astronor.com

1997 - Bevan forutsier Asia-krisen

 

 

- Sykliske bevegelser  
skaper markedet -

ASIA-KRISEN VARSLET

Feb 97 - Norsk Ukeblad
Norsk Ukeblad trykket Bevan's prognose vedr. verdensbørsene så tidlig som feb.97.
.
Mai 97 - Økonomisk Rapport
Prognose gjengitt i utfyllende detalj i Økonomisk Rapport nr. 10, mai/juni 97.
.
August 97 - Peter Warren
I aug 97 skriver Aftenposten at Sjefsmegler Peter Warren ser for seg et kursras på børsen.
.
November 97 - Aftenposten
I november trykker Aftenposten en artikkel som illustererer "the Asia-meltdown", i samsvar med Bevan's prognose.
     
     
BACK BUTTON