Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Astrologisk finansanalyse - Hva er det ?

 

 

Norske finansielle institusjoner burde ansatt astrologer, om ikke annet for å forstå hva de snakket om på Wall Street.

 - Sykliske bevegelser  
skaper markedet -
.
Det hadde vært betydelig lettere å kalt seg for finansanalytiker med spesialisering innen teknisk analyse og ferdig med det. Men astrologi ? Hva søren har det å gjøre opp i det her? Og er ikke det litt på kanten?? 
Det finnes et par forskjellige innfallsvinkler, og noen er mer spesialiserte enn andre, men i første omgang er den astrologiske tilnærmingen opptatt av sykliske bevegelser på aksjemarkedet og hvordan det sammenligner med rytmer i naturen.

Astrologisk finansanalyse tar i bruk astronomiske syklus, tradisjonell teknisk analyse og geometriske formler for å vurdere styrke eller svakhet i finansmarkedet - det være indekser eller enkeltaksjer.

I denne tilnærmingen blir lagt mindre vekt på fundamentaler, da er den oppfatning at endringer i den kollektiv psykologi er med på å styre prisingen av markedet. Det er disse bevegelser vi forsøker å forstå og forutsi. Alt er geometri.

 

.
Månens synodiske måned (fase) kan brukes til å generere nøkkeldatoer som viser topper og bunner i totalmarkedet. Diagrammet viser Totx i perioden fra 01.01.93 til 01.01.96.

'Klikk for stor størrelse'

Teknisk analyse er som et puslespill og bygger på tekniske og matematiske observasjoner av finansmarkedet.

 

BACK BUTTON