Om å få tolket ditt Fødselsdiagram
 

Du har nå mulighet til å bestille en tolkning av ditt fødselsdiagram fra Astrolog Andrew Bevan. Med over 40 års erfaring innen fagfeltet tilbyr han deg hjelp med å forstå deg selv, din livssituasjon og fremtidsmuligheter. Dette kan utgjøre et viktig skritt i retning av personlig vekst. Ikke minst hjelpe deg få trukket sammen de forskjellige trådene i ditt liv. Du får raskt kartlagt dine potensialer, og astrologens innblikk og perspektiv kan relativt raskt gi deg tilbakemeldinger og innspill du leter etter. Astrologen hjelper deg med å finne knaggene. Kanskje er du ved et korsvei i livet og trenger svar.  Så snart vi har forstått hvorfor noe skjer i ditt liv, kan jeg hjelpe deg å utvikle en strategi som bringer deg nærmere dine mål. Astrologi kan fortelle noe om hva du søker gjennom en partner og hvordan få det beste ut av dette. Du kan ha spørsmål om jobb, kjærlighet, familie - eller mer sammensatte spørsmål om fremtiden. 

Velg mellom en full tolkning kr.2400,-, en full konsultasjonstime kr.1200,- (populært), eller en kortere service-samtale (30min) kr.700-900,-. Du kan også få hjelp på epost (timesats), eller ringe en av astrologens telefakturerte tjenester for omgående råd.  Alle konsultasjoner utenfor teletorgtjenestene vil operere på lavere satser (færre tilleggsomkostninger), men må forskuddsbetales konto 1603.14.53260 før arbeidet tiltar. Teletorgtjenestene er til for din beleilighet. En forhåndsbetalt konsultasjonstime gir derimot bedre kontroll vedrørende innhold og kostnad. Du kan nå også få en rask time med betaling via Vipps.

  
Viktige opplysninger:
Når og hvor er du født: Dato, år, klokkeslett og sted
 
 .Andre opplysninger; (Viktig ved ukjent/usikker fødselstid.)

- Fødselsdato til mor og far (evt. frafall), evt. søsken
- Sivil stand, fødselsdato på evt. partner (evt. partnere)
- Når ble dere gift/ evt. skilt, eller når omtrent traff dere hverandre?
- Fødselsdato til dine barn, samt deres kjønn. 
- Hva arbeider du med til daglig?
- Er det spesielle omstendigheter Astrologen bør vite om?
- Er det noe du spesielt ønsker å få belyst i forbindelse med en tolkning?
- Hvordan kan astrologen hjelpe deg på best mulig måte?
.
Dersom du ønsker astrologen skal holde kurs og/eller tolkninger i ditt distrikt, send en epost og gi beskjed om hvor du bor, eventuelt hvor mange personer dere er.
 
andrew.bevan@astronor.com 
Mobil: +47 41273646

- Return -