Astrologer Andrew J. Bevan warns danger in air and
aviation catastrophy for Aug.11th 2000!
( significantly close to Concorde crash )
 
Press report regarding initial findings were sent "Dagbladet" & "Verdens Gang" in December 1996. Following is the letter sent Norwegian aviation officials after estimates for Aug.7th 1997 come true. Calculations with prediction for Aug.11th 2000 follows below.
 

 

 

Med utgangspunkt i de 10 største flyulykkene i historien

Observerte tidsintervaller av 1110 dager +/- 10 dager

Følgende tabell angir datoene for de 10 største flyulykkene i historien. I tillegg kommer forutsagt dato 7. august 1997 hvor det var en større opphopning av flere internasjonale flyulykker innen få dager. Tilslutt er beregnet neste dato i tall rekken som er 11.august 2000. (omlag 2 uker fra Concorde ulykken!)

Annen kolonne viser tidsintervall (antall dager) mellom hver katastrofe. Jeg har ikke gått tilbake for å finne om det var et større fly havari 331 dager før den 03.03.1974. Summen av 331 og 789 blir tilsammen det periodiske intervallet 1120 dager. Dette kommer frem i tredje kolonne. Enten vil tidsintervallet mellom to uhell utgjøre 1100 - 1120 dager, eller vil periodene mellom annen hver uhell til sammen utgjøre et tilsvarende meningsfylt tidsrom.

Siste kolonne viser at flykatastrofene kommer tettere og at tidsintervallene er svakt avtagende. Min påstand er at følgende materiale kan påvise en større tilbøylighet til fare i luft trafikken den 11. august 2000 (+/-). Luftfarts myndighetene kan vurdere sikkerhetstiltak, eller man kan som potensiell passasjer legge reisen til en annen dag eller velge et annet fremkomstmiddel.

De største Fly ulykkene i historien

     DATO          INTERVALL          SUM INTERVALL     AVTAGENDE INTERVALL  
  331 dager? 331+789=1120 1120 dager
03.03.1974      
  1120 dager 1120 1120 dager
27.03.1975      
  789 dager    
25.05.1979      
  452 dager 452+661=1113 1113 dager
19.08.1980      
  1108 dager 1108 1108 dager
01.09.1983      
  661 dager    
26.06.1985      
  1106 dager 1106 1106 dager
03.07.1988      
  171 dager 171+931=1102 1102 dager
21.12.1988      
  1952 dager 1952+268=2220  
26.04.1994      
  931 dager    
12.11.1996      
  268 dager    
07.08.1997      
  1100 dager 1100 1100
11.08.2000      

Kilde flyulykker frem til 12.nov.1996: Dagbladet 13.11.1996

 

Return