Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Databaser, historikk og grafer

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140 - Mobil: 41273646

 

Norske finansielle institusjoner burde ansatt astrologer, om ikke annet for å forstå hva de snakket om på Wall Street.

- Sykliske bevegelser skaper markedet -

New York Stock Exchange - 17.05.1792

 

Tokyo Stock Exchange - 16.05.1949

FOUNDING CHARTS:

Oslo Stock Exchange passed by Law - 08.09.1818

Oslo Stock Exchange, Index Adjustment - 01.01.1983

Euro - 01.01.1999

     
OMX - mai-sep 2007 med kommentarer

Dow Jones - mai-sep 2007 med kommentarer

ASTRO-TECHNICAL

OBX - charts med kommentarer 23.okt.2006

ANALYSIS:

OBX - med genererte nøkkeldatorer fra juli 2006

OBX - april 2006 - juni 2006

Nasdaq - Okt.2003-mars.2004 avslører svak struktur
OBX - 2000-04 med symmetrisk tidsbilde
  OBX - Sep.2001-02 med kanallinje og bølgecount  
  OBX - 1995-2000 med kanallinjer og bølgecount  
  Totx - 1985-2000 med kanallinje  
  Totx - 1993-1996 med genererte nøkkeldager  
     
Enkelte år:
Totx 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
OBX 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

Om bølger og bølgecount i aksjemarkedet

Bølger og bevegelser i aksjemarkedet vil enten tendere til å vare like lenge i tid, eller utvikle seg etter mønster som er geometrisk (kronologisk) korrekte i forhold til hverandre. Korte korreksjoner underbygger markedets overbevisning og impuls i retning av trenden. - Andrew Bevan
     
     
BACK BUTTON
 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.