Birthchart Princess Ingrid Alexandra of Norway

 

 

På grunnlag av vektingen i fødselsdiagrammene til Kronprinsen og Kornprinsessen ble det på 'Fornøyelig Formiddag' med Lise Askvik, P4, den 12. desember 2003, forutsagt at Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit ville få en datter.  Ingrid er et godt, gammelt og etablert norsk navn som i diagrammet hennes er beskrevet av Månen i Steinbukken.  Navnevalget av kan være et uttrykk for en sammenslåing av navnene Ingeborg og Astrid. Initialene samsvarer også med Ingrid Alexandra.

Den nye tronarvingen vil uttrykke modenhet, som foreldrene - være litt tilbakketrukken og reservert, sammen med en anelse ungdommelig opprør. Mens det er klare fysiske likeheter med Kronprins Haakon Magnus, er Ingrid Alexandra forskjellig fra hennes far i den grad at han vil kalle henne for en utfordring. Men Ingrid deler Kronprinsens ydmykhet og vil få veldig mye emosjonell støtte fra Haakon Magnus. I fødselsdiagrammene er Månene til prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon Magnus i et gunstig aspekt. Empati og innlevelsesevne har hun særlig fra pappa og oldefar Olav V. Ingrid Alexandra får en bygning lik far og tipp oldefar Haakon VII; lang,  litt hengslete - definert benbygning, men med eleganse og en god porsjon humor.

Ingrid Alexandra arver temperament og praktisk driv fra hennes mor, Kronprinsesse Mette-Marit. Fra moren henter hun også hennes særegne søken, rastløshet og originalitet. Prinsesse Ingrid har behov for intellektuell frihet, for å bli sett, hørt og forstått. Hun vil leve etter eget hode, men kan også oppleves stille, streng, bestemt og konsentrert.

Mentalt slekter hun på hennes tipp oldefar, Haakon VII. Hennes hjerte blant folket, fakter, vaner og engasjement kan minne om oldefar Olav V. Prinsesse Ingrid Alexandra arver visjonene til hennes bestefar, Kong Harald, og vil også tilegne hans interesse for sjøen og seiling. Denne interessen har vært fremtreden i kongefamilien, men er understøttet i diagrammet til Ingrid Alexandra.

Prinsesse Ingrid Alexandra vil engasjere seg for minoritetsgrupper i samfunnet, blant annet de døve og svaksynte. Hun kan ha vanskelig for å finne seg selv og plassere hennes egen rolle i et samfunn for rollemønstrene er i stor omveltning. Det er ikke essensielt viktig for prinsesse Ingrid å bli monark, men hun kan bli en god monark da hun er en vokter av demokratiet og folkets interesser. Hun er født i en tid med mange forandringer som vil sette preg på hennes liv. Dette kommer frem i fødselsdiagrammet - og det er et trekk som arves etter Kronprinsesse Mette-Marit, som selv opplevde en merkverdig vending i hennes egen livsskjebne.

Prinsesse Ingrid Alexandra vil trolig gå sjøforsvaret og ha interesse for universets gåter, naturkreftene, meteorologi, fysikk, jordbruk, matematikk og sjakk. Hun kan interessere seg for kunst, historie og arkitektur. Hun vil ha allsidig musikksmak, men kan vise egning innenfor det klassiske.

Prinsesse Ingrid Alexandra vil ha særdeles gode år fra fylt 11år og frem til 21år, hvor hun får utvikle hennes talenter og blir favorisert blant folket. Mellom 21år og 23år kommer det et høydepunkt, og et viktig valg vedrørende utøvelsen av hennes embete. I kjærlighet er hun hengiven, men sider av hennes femininitet legger seg litt under overflaten. Hun har en tiltrekning til Sverige. Hun kan la seg imponere av en intellektuell, en nyutdannet eller folkevalgt. Skjebnen spiller en rolle ved valg av partner og de treffes ved 'uhell' eller tilfeldighet. Fiskene, Vannmannen og Skytten er de tegn som kommer sterkt frem i hennes diagram. Andre kombinasjoner er mer avhengig av hennes alder og plassering i tid og rom.

Helsemessig kan hun være litt skjør. Hun kan være brydd med hud irritasjoner, luftveis infeksjoner, samt hun bør beskytte ører og øretrommer. Knær og ankler kan være utsatt.

Viktige år i barndommen er ved fylte 2 år og like før hun er 5 år gammel. Her kan det være barnesykdommer, eller det kan være viktige vendinger og familieendringer. Begge er eksempel på en type krise som forekommer i hennes unge oppvekst.  Det er grunn til å tro at Kronpris Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit vil få flere barn. Diagrammet til Kronprinsen er fruktbart og fremmer pikebarn - slik at jeg tyder de vil få nok en datter før deretter en sønn.

 

Return