Click here for 
'English version'
Jordskjelv varslet for Indonesia.
Computor Software:
Astrocalc, England

omtalt på P4, 7.des.2003  

Link til "The Guardian"

 

Tidligere lenket til P4 og  Hegnar Online  

 

.

Kartet viser hvordan Indonesia ble beskrevet som risiko område for et katastrofalt jordskjelv av solformørkelsen den 23.november 2003. Dette kommer frem ved at planeten Uranus er eksakt i nord for Indonesia når solformørkelsen er på sin høyde. Videre er det kjent at Indonesia er en seismologisk ustabilt område. Dette var utgangspunkt for varsel gitt på P4 den 7.des.2003.

Solformørkelser gir en generell fare og støy i en større periode både før og etter formørkelsen. De er som fjell i tid/rom landskapet og kaster sine skygger/effekter fremover eller bakover i tid, avhengig av strukturen i det enkelte tilfellet. De vil ofte gi spesifikke effekter 47-49 dager etter formørkelsen, hvilket ble poengtert i mine intervjuer på P4 (nøkkeldato).  I 1988-90 hadde jeg tidligere vist hvordan jordskjelv kunne bevege seg i geometriske tidsbilder av 45 dager. Forklaring til at Sumatra-jordskjelvet ble utløst den 26.desember 2004 er at nøkkelplaneten Uranus, som lå nord for Indonesia ved solformørkelsen, stod stasjonær på stjernehimmelen den 11.nov. 2004. Katastrofen ble utløst 45 dager etter denne dato.  Solformørkelsen den 23.nov 2003 og Uranus' stasjon den 11.nov.2004 er bundet sammen av et fibonacci-år, eller 12 synodiske måneomløp på til sammen 354 dager. 45dager etter den 23.11.2003 gir dato 07.01.2004. Hvis man til dette legger 12 synodiske måneomløp, eller 354 dager, vil svaret være den 27.desember 2004.

.

Ny naturkatastrofe den 9.februar?

Den 11.november er nøkkeldag i en sekvens som særlig berører norske interesser. Se "naturkatastrofe" på Hegnar Online -7.nov.2004. T5PC-pyramiden gikk konkurs. Nordmenn tapte formuer. Det har vært usedvanlig mange ras på nordvestlandet. Off-shore har avverget sin største blow-out fare på mange år. Prognosen omfatter også at Blücher kan bryte sammen. Den 11.november har ikke levd ut sitt potensial for ugang - og utløser en sekvens med datoer hvor dramatiske begivenheter eller omveltninger har større risiko for å skje. Se spesifikt frem til den 9.februar 2005. Det er økt fare for naturkatastrofe, Blücher sammenbrudd eller blow-out i Nordsjøen. De påfølgende kritiske datoer er 26.mars, 10.mai og 24.juni 2005.

.

Kommentar 16.mai -05: Sumatra ble utsatt for nok et stort jordskjelv den 28.mars som målte 8,7 på Richters Skala. Dette er kun 2 dager senere enn varslet nøkkeldag.  Den 14.mai ble området truffet av et nytt stort jordskjelv som denne gangen målte 6,9 Richter. Dette er 4 dager senere enn nøkkeldag 10. mai. Hvis vi antar en progressiv forsinkelse kan nøkkeldag 24.juni gi sine effekter til kjenne den 30.juni eller 2.juli..

.

- Return -