Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Astro-teknisk analyse av børs og finansmarkedet

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140  - Mobil: 4127 3646

Norsk næringsliv må tilegne seg kunnskap og tilpasse seg Østens kulturer for effektivt å kunne gjøre forretninger med disse menneskene i fremtiden.

 - Sykliske bevegelser  
skaper markedet -
.
Mennesket beveger seg gjennom tid og rom. Fra et astrologisk perspektiv mener vi at tid ikke beveger seg i en ensrettet og uavbrudt linje, men at ting gjentar seg periodevis og går i syklus. Slik både naturen og historien forteller oss.
.
 Skal du investere penger på børs, og planen er å tjene penger, kan det være smart å først få oversikt av hvor markedet befinner seg innenfor et langsiktige kursperspektiv. Det kan godt tenkes at selskapet du har utpekt deg har et kjempekonsept, men at den allerede har steget mye i verdi  og er nærmere enn topp enn en bunn. Eller at verdensmarkedene er klare for en korreksjon, og enkeltaksjer vil falle i verdi av den enkle grunn at det tas penger av bordet.
.
Formålet med å studere tid og rom er dermed å få oversikt av hvor man er i en økonomisk syklus. Dersom man forstår det 'store bildet', bevegelser som strekker seg over mange år, har man bedre forståelse av hvor man er markedet, med forutsetninger til å lykkes i det korte.
.
Når du skal satse penger på børs bør du ruste deg så godt som mulig, slik at du vet hva du gjør. Å observere naturens rytmer og naturlige syklus, og særlig den som beskriver den kollektive psykologi som driver saueflokken, er en av de faktorer som setter deg i stand til en vellykket handel.

- Oppsummering -

Vi kan observere  naturens rytmer, beregne nøkkeldatoer
og kartlegge markedsstruktur , med formål å oppnå 
entry og exit i korrekt ende av en bevegelse.
     
     
BACK BUTTON
 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.