Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

Trading rules - Din guide til en vellykket handel

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140 - Mobil: 4127 3646

 

Disiplin vil alltid være din nøkkel til suksess.

- Sykliske bevegelser skaper markedet -
     

Tommelregler - spesielt for aktører i opsjonsmarkedet

Les også: 'Ting å være oppmerksom på for den som trader derivatmarkedet'

   
i) Alle trading rules dreier seg om disiplin. Disiplin er nøkkelen til vellykket trading.
   
ii) Din 'COUNT' eller oppfatning av markedstrukturen KAN være FEIL!
   
 iii) Vær ELASTISK i forhold til dine forventninger. Følg med på hva markedet forteller deg og tilpass dine forventninger og modell deretter.
   
iv) Hvis du er 'long' og skal ut av et stigende marked, - Legg deg som beste selger.
  Hvis du er 'long' og skal ut av et fallende marked, - Gå på beste kjøper.
   
 v) Hvis du har bestemt deg for et nivå hvor du vil ut av markedet. Legg en pris i markedet og LIGG DER!  
  Ikke ta vekk din pris fordi du plutselig lurer på om markedet vil gå lenger. Det er mye å tjene på å bli tatt ut som beste selger. Dersom du blir tatt ut som beste selger har du muligheten til å vurdere markedet på nytt igjen.
   
vi) Når tekniske indikatorer tilsier at du er nær slutten av en bevegelse, uansett 
  dine forventninger - REDUSER din eksponering. Reversen kan bli hissig, og det er tåpelig å gi fra seg en fin gevinst.
   

 

   
1) Du har det ikke travelt med å komme deg inn i derativmarkedet, men travelt med å komme deg ut! TA EN GEVINST. Vent ikke på et tap. Du får nye sjanser senere. Jo mer aktiv du er - jo mer anledning vil du ha til å handle på rett side av spreaden. Ved å legge deg på rett side av spreden vil dine sjanser til suksess øke betraktelig.
   
2) Når markedet går feil vei, kom deg ut så fort som svinet. Du taper tid og kan komme deg inn billigere senere.
   
3) Ta ikke for store posisjoner. Du vil tape bevegelighet. Det går alltid flere tog.
  Sitt ikke eksponert i mer enn 2 strikes. Noe er galt. Du vet ikke hvilken vei å snu. Gå ikke inn i noe nytt før du går ut av noe annet. I det minste - GJØR en SPREAD.
   
4) Sitt i utgangspunkt ikke med en posisjon i opsjonsmarkedet i over 3 dager.
  Treffer du på tiden - Stick with it! Men bommer du - TAKE A BREAK!
   
5) En SPREAD vil i 4 av 5 ganger gi redusert risiko, økt beveglighet og økt 
  avkastning. Bare pass på at det ikke avslører din manglende overbevisning om markedets retning. Hvis du har tenkt til å innta en posisjon med lang tidshorisont - THEN SPREAD!
   
6) Hvis markedet åpner svakt i den retning motsatt til dine forventninger, forsøk å selge til gårsdagens kurser og ikke vent for å prøve og oppnå den siste krona
   
7) If in doubt, stay out! Det går alltid flere tog. Du har ikke råd til å la deg redusere.
   
8) Dynamikken og psykologien i opsjonsmarkedet endrer seg betraktelig i løpet 
  av måneden frem til forfall. Dersom du inntar en posisjon ved begynnelsen av den siste måneden før forfall betaler du for tid og handler på den langsiktige markedstrenden. Om markedet ikke opptrer slik du forventer innen 3 dager, kom deg ut. Hvis du venter for lenge blir det et for stort tidstap. Spesielt hvis det viser seg du har tatt feil av markedsstrukturen og den faktiske retning.
   
9)

 

Hvis du inntar en posisjon nær slutten av forfallsmåneden, da handler du pengene. Du handler på den kortsiktige bevegelse, fremfor den langsiktige trend. En spread har mindre hensikt desto kortere tid som er igjen.
   
10) Hvis du inntar en posisjon som er "in the money" eller nær pengene, så handler du på pengene. Hvis du handler ut av pengene , så handler du på volatilitetsendringen.
   
11) Det er livsfarlig om markedet går i feil retning når det kun er 2 uker igjen! Tidstapet tiltar. 
  STAY AWAKE!
   
12) Mist aldri øye over hvor din opsjon har sin "BREAK EVEN" og beveger seg over i "REAL PROFIT". Dette er for at du skal huske tidskostnaden!
   
13) Sammenhengen risiko og avkastning blir bedre hvis du legger deg på den rette siden av spreaden v kjøp/salg. Kjøp ved kjøpsnoteringen, selg ved selgernoteringen. Unntaket er hvor trenden bestemt har snudd, THEN ACT.
   
14) Etter en periode med gevinst og kapitaløkning, senk din eksponering, dvs. antall, og begynn og tenk smått igjen. Følg et system som virker!
   
15) Etter en periode med gevinst, optimalt bør du ta en 14 dagers opphold et annet sted på kloden. Kom deg vekk og TAKE A BREAK!
   
     
     
BACK BUTTON
 
Levert av: Astronor.com, Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol., Husejordet 81, 1386 Asker.
Tlf: +47 66791140  Email: andrew.bevan@astronor.com 
Tjenesten har kun til hensikt å veillede publikum, diskutere historikk og tilby oversikt over tekniske markedsfaktorer.
Astronor.com og leverandør fraskriver seg ethvert ansvar.