Astrologer Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Tull fra Pressen -

Astrologi selger, og avisredaktører har i et århundre benyttet seg av 'horoskopspalter' til øke på salget. Men dette betyr ikke at astrologi er tatt på alvor som fag. Astrologien er tatt med i massemedia som blikkfang og for underholdningsverdien. I det lange løpet har faget tapt ansikt og astrologene komt ut på bunnen av kisten. Et klassisk eksempel er hvor en redaksjon kjøper en bunke med vilkårlig, kreativ diktede spalter som deretter legges i skuff får å kunne hente frem igjen etter noen år - ved en hendig, men nokså tilfeldig anledning. 
Eksemplet under viser såkalte astrologispalter uten et eneste ord i spaltene som henviser til det astrologiske. Dersom du ser nøyere etter, vil du se at de ikke er samsvar mellom symboltegnene og månedene bak. Det første symbol tilhører Værens tegn, men bak står det Vannmannen 21/1-19/2. Og slik fortsetter det....

 

   

 

Og så et eksempel på det motsatte, fra Hamar Arbeiderblad den 13. mai 1991:
Vannmannen 21/1-19/2: Månen befinner det i ditt økonomiske hus, og danner kvadrat med Mars i ditt femte hus - og det kan få til følge at du oppdager at noe som berører venner og bekjente kommer til å koste en hel del mer enn du hadde regnet med.
 
Verken klokt eller kreativt skrevet. Og ikke ville det hjulpet stort når alt det faglige ved astrologien også er feil!

 

 

- Return -