Astrologer Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Om Åpenhet for Intuitive Innspill  -

Rogalands Avis 31.oktober 1992

 

Statsminister kimser ikke av Intuisjon og Gode Råd

  

 

 

- Return -