Astrologi og planetariske omløpstider er en integrert del av teknisk analyse i utlandet. På CNBC er dette brukt av analytikere som Arch Crawford, Chris Locke og Bill McLaren.

- Tid er penger -

Astronor.com

En guide til opsjonsmarkedet

Mail: andrew.bevan@astronor.com Telefon: 66791140 - Mobil: 41273646

 

Himmellegemenes bevegelser blir brukt til å kartlegge sykliske bevegelser på finansmarkedet.

- Penger gir rom og bevegelse -
     

Gode introduksjonsmanualer til opsjonsmarkedet kan du få fritt tilsendt fra NOS, eller Oslo Børs. 

Men et par ting bør du vite om derivatmarkedet; 

Les også: 'Ting å være oppmerksom på for den som trader derivatmarkedet'

 

Det finnes opsjoner for en rekke selskaper på Oslo børs, samt for OBX indeksen. Skal du handle opsjoner bør du finne et marked som er likvid, dvs. har omsetning. I Norge pr. dags dato er det OBX-opsjoner som er mest omsatt (og selv her kan det til tider være magert). Velger du en annen opsjon kan det være du mangler et marked, og da er det deg mot 'marketmakerene'/ekspertene. 'De er eksperter i å la deg ta risiko'.

Du vil finne priser stilt av kjøper og av selger. Dersom det kun er marketmaker priser vil det være en relativ stor spread og prosentvis forskjell mellom 'bid' & 'offer'. Og marketmaker trenger ikke stiller mer enn 10 kontrakter i hver retning. Dette kan gjøre det trangt i dørene når du vil inn og ut av din posisjon.

Dersom du går inn på selgers vilkår, kan du allerede ha 'tapt' om markedet ikke raskt beveger seg i din retning og du kommer deg ut av markedet ved at du selv har stilt pris som selger.

Altså : Går du inn i markedet på selgers vilkår og ut på kjøpers vilkår har du allerede 'tapt'. Dersom du går inn i markedet på kjøpers vilkår og ut på selgers, vil du i teori allerede ha 'vunnet'.

I et marked uten likviditet er det ingen reelle kjøpere eller selgere,

kun 'spreaden' til marketmaker.

Opsjoner er et investeringsverktøy som koster dyrt og innebærer høy risiko. OM du kjøper opsjoner - er dette noe du ønsker å komme ut av igjen så fort som mulig. Ellers er du ikke bare offer for risiko, men også for tidstap. Bruk tid til å sette deg inn i dette.

Å holde opsjoner bør være forbeholdt det Elliott kaller en bølge 3 eller bølge C. Da vil bevegelsen være så dynamisk og opplagt at det svarer seg å sitte med posisjonen.

Under alle andre omstendigheter bør du være fornøyd med kr.2-3,- i gevinst, og komme deg ut.

Risk/reward vil være optimal når din posisjon har en delta på rundt 60-70øre. Dvs. hvis OBX indeksen flytter seg ett poeng i din retning, øker din posisjon med 60 øre i verdi. Hvis indeksen flytter seg med 4 poeng, noe som ikke er uvanlig for en dag. Kan din posisjon ha økt med kr.2,40 i verdi - som kan være nok for deg til å ta en gevinst. Dersom du har komt deg inn i markedet på kjøpers vilkår, og kommer deg ut på selgers vilkår - kan din gevinst være nærmere kr.4,50. Men dersom du ha gått inn på selgers vilkår, og går ut på kjøpers vilkår - sitter du antagelig tilbake med 40øre - og dette er ikke nok til å dekke omkostningene dine. Du har tapt.

 

     
BACK BUTTON