For English readers! Astrolog Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. Tilbake til startsiden!
English version Dette mener Astrologen om Norwegian
- ÅRET 2010 -
Året 2010 ser ut til å by på mange utfordringer, sett fra et astrologisk perspektiv, men også mange muligheter. Det er et krevende aspekt mellom de 'tunge og mørke' planetene Saturn og Pluto som vil innebære konfrontasjon med noen ubehagelige og ufravikelig sannheter, en maktkamp og oppgjør med disse. Noen av vår tids mest eksistensielle problemer og utfordringer må møtes på en konstruktiv og løsningsorientert, men samtidig konsekvent og handlekraftig måte. Det blåser hardt i toppen.

På den andre siden vil Jupiter og Uranus i samstilling i de første grader av Værens tegn bane vei for en ny tid basert på ny tenkning og ny teknologi. Ved å erkjenne et kollektivt ansvar og søke nye løsninger, er det størst mulighet for oss til å sikre vår felles fremtid. En ny generasjon slipper til i noen av samfunnets mest ledende posisjoner og setter nye standard.

Fortsett  Bli med på en liten omvisning!

Meny 1, 2, 3 / Stjernetegn Presse & prognose / Kjendis Børs og finans / Hegnar Online Ditt fødselsdiagram
Kunnskapssenteret Prosjekt og radio Næringsliv / Xerxes.no Øyeblikkelig hjelp
.

Astrologi er å 'lytte' til hva som skjer i omgivelsene dine. Tlf. 815 68 108 - kode 623

Enkel løsning fra din telefon. Tlf. 820 99 321 #623 - kr. 26,- pr./ min
Email: andrew.bevan@astronor.com Tlf: 66791140  / Mobil: 41273646