Hva kan Astrologen gjøre for deg ?
Det finnes forskjellige grener innen Astrologi ;
Natal, Horary, Electional, Synastri, Mundane.

 

.
Fødselsdiagrammet : kan brukes til å belyse et nærmest ubegrenset antall forskjellige spørsmål om mennesket og dets liv og omgivelser. Vi lever i en tid hvor høye krav blir stilt til fysisk og psykisk velvære. Karakter, personlig utvikling og korrekt "timing" er avgjørende for selverkjennelse og den mengde fremgang og suksess vi skal oppnå i samfunnet. Partnerskap og fremtidsutsikter er en naturlig del av tolkningen.
 
Øyeblikkshoroskopet : til å besvare direkte og konkrete spørsmål. Hvem, hva, hvor, når og hvordan. Det kan dreie seg om kjøp og salg av eiendom, utvikling i partnerskap, karriærespørsmål, investeringer, tapte gjenstander, osv... Det er et viktig at man klarer å presisere spørsmålet for astrologen.
 
Electional : valg av et gunstig øyeblikk for å starte en bedrift eller virksomhet med tanke på lønnsomhet, suksess eller utbytte. Det kan dreie seg om å åpne en forretning, et større arrangement, ny jobb, en valgkampanje, undertegne viktige kontrakter, inngå ekteskap, en lengre reise, osv.
 
Synastri : Ser på relasjonen mellom medmennesker. Det kan være kjæreste, familie, venner eller klienter, advokaten, regnskapsføreren eller sjef. Eller forholdet mellom barn og lærer. Oppbygningen av et partnerskap er viktig for å sikre fremgang for begge. Ved sammensetningen av et team i næringslivet vil en sammenligning av fødselsdiagrammene vil avsløre harmonier og konfliktområder.
 
Mundan astrologi : brukes til å kartlegge kollektive trender, politiske og økonomiske utviklinger, nasjonale eller verdensomfattende begivenheter. Nasjonale diagrammer kommer inn under denne gren.

---------------------------------------------------------------------------------

Astrologi er en vanskelig og sammensatt lære. For å forstå et kart over tid og rom på en riktig måte kreves mer enn en grunnleggende kjennskap til planet symbolene. De som tror de kan få en fullverdig tolkning av en datamaskin eller gjennom en populistisk spalte tilrettelagt for massemedia, kan lett bli skuffet. Sørg for at du henvender deg til en fagmann med kunnskap området.
 
Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol.

 

- Return -