Ring Andrew på Tlf.820 99 321 #623 Hva betyr det at Månen er Fristilt og Villfarende? Send Andrew ditt spørsmål.
Moon 'Void of Course' - Hvordan bruke den?
Bygget på orginalteksten til Al H. Morrison (Void of Course Moon) (1916-1995)

 Oversatt og videreutviklet av Andrew Bevan, © 1985-2023.

Return

- Vanlig Måne -

- Crazy Moon -

  Selvportrett: Andrew Bevan   

- Enkelte ganger blir ting bare helt annerledes enn det du har tenkt deg...

.

Nøkkelord: Dette er en tid når Månen står uten de vanlige bindinger og driver sideveis; Den kan på denne måten fristilt og noe retningsløst. Den skal 'ingensteder'. Den tråkker i ukjent terreng, uten fast plan eller agenda. Anledningen kan på denne måten ofte synes å være mer sårbar, eller uten mål og mening; Men noen ganger som et lite friminutt, teknisk 'time-out" eller ferie; Du står mer fri til å gjøre hva du vil; leke og improvisere; gjøre uforutsette forandringer. Men prosjekter henger noe mer 'løst', og regel og rutine har lett for å spore av eller havne på avveier. Dette gjør perioden upålitelig, eller noe 'crazy'. Møter går ikke som planlagt, enten hovedpersonen eller en annen viktig nøkkelperson dukker ikke opp. Utstyr virker ikke som det skal. Tro ikke alt du hører, for det er lett å begå feil (ta feil mål, velge feil farge, montere gjenstander i feil rekkefølge, osv), eller å bli ført i feil retning. Ting blir ikke noe av, eller ofte annerledes enn tenkt og avtalt; Ikke sjelden blir det motsatt, eller som å leve i 'Bakvendt land'. Du kjøper noe du ikke trenger, eller monterer noe helt feil. Eller det var unødvendig. Ting henger løst. Det usannsynelige skjer. Outsideren slår til, eller en 'Game-changer'. Kreative smutthull kan inntreffe og tilby en fiks. Men vær først oppmerksom på unntaket fra regel og rutine. Særlig de praktiske avvik kan oppstå. Det er en bedre anledning på passive aktiviteter som lek og rekreasjon.

.

Hva er en 'fristilt' og 'villfarende' Måne (Void of Course Moon): Hver andre eller tredje dag det oppstår et tomrom og tidsintervall best benyttet til subjektive, åndelig og ikke-materielle aktiviteter som bønn, meditasjon, yoga og psykoterapi. Eller passiv opplevelser som søvn eller meditasjon. Denne periode vil noen ganger kun vare et par sekunder, eller den kan vare opptil tre døgn i en strekk. Den begynner når månen fullfører sitt siste primæraspekt til de andre planetene fra et av dyrekretsens tegn før den forlater tegnet og går inn det neste. Perioden avsluttes når månen forflytter seg inn i neste tegnet.

Når Månen beveger seg gjennom et av dyrekretsens tegn vil den som regel danne et aspekt (vinkel) til et eller flere planeter mens den passerer gjennom tegnet. Dette er som de gjøremål og oppgaver Månen har på arbeidslisten sin, og som den må betjene og utføre mens den passerer gjennom tegnet. Når Månen har fullført det siste aspektet før den forlater tegnet, er alle arbeidsoppgavene unnagjort, og månen har fri. Den er fristilt, med et tomrom foran seg. På denne måten står 'Ordet mer fritt'. Det er ingen fast oppsett eller fast agenda, men dette gjør også intervallet mer 'sårbart' og påvirkelig, og ofte dukker det opp overraskelser og avsporinger. Noen ganger er anledningen uten mål og mening, og ofte hjelper det med en smule ironi, eller at det åpner for god og forfriskende humor. Eller prosjekter sporer av, og det er godt å ha både en 'Back-up', samt en plan 'A' og plan 'B'. Dette varer inntil Månen har forlatt tegnet (den er ferdig med) og flyttet seg inn i det neste. De avtaler som inngås her er helt uregelmessige, eller på sitt beste som 'intensjonsavtaler'. "Arbeidsdagen er avsluttet og ferdig, eller Møtet er hevet, eller Vi har ikke myndighet, så vi kan ikke gjøre det nå. Men vi kan gjøre det imorgen, - Alt annet likt!" På engelsk kalles perioden for ’Void of course Moon’. På norsk kan det kanskje kalles for en fristilt eller villfarende periode, da Månen flytter seg gjennom et tomrom og har en pause fra rutiner. Du kan kalle det en teknisk 'time-out' eller fri-minutt med ferie fra det normale. Ting driver sideveis, og intervallet kan derfor oppleves som mer passivt. Den åpner også opp for mer tull, tøys, rot og mislighold. Folk bløffer, eller trekker en hvit løgn. Avvik oppstår. Noen ganger en kreativ fiks, men ting går ikke etter boka. Derfor bør man følge med.  

Kalender: 'Fristilt og Villfarende' Måne (VOC) 
Oktober 2009 November 2009
Fra dato Tid Til neste tegn

Dato

Tid
3 05:30 Væren 3 11:44
5 07:47 Tyren 5 18:34
7 19:20 Tvillingene 7 23:48
10 03:36 Krepsen 10 03:49
12 03:38 Løven 12 07:04
13 23:22 Jomfruen 14 09:46
16 12:19 Vekten 16 12:31
18 07:34 Skorpionen 18 16:34
20 20:58 Skytten 20 22:50
23 08:40 Steibukken 23 08:40
25 19:16 Vannmannen 25 20:09
28 08:23 Fiskene 28 09:46
30 05:57 Væren 30 18:58
Fra dato Tid Til neste tegn

Dato

Tid
1 14:31 Tyren 2 01:46
3 19:06 Tvillingene 4 05:45
6 04:48 Krepsen 6 08:44
7 23:27 Løven 8 11:24
10 03:44 Jomfruen 10 14:31
12 08:14 Vekten 12 18:23
14 12:11 Skorpionen 14 23:25
16 20:15 Skytten 17 06:23
19 03:48 Steibukken 19 16:02
22 04:05 Vannmannen 22 04:12
24 04:37 Fiskene 24 17:09
26 15:18 Væren 27 04:12
29 00:34 Tyren 29 11:35

 

Det er som å kjøre en bil gjennom en tunnel i gamle dager: Når du kjører inn i tunnelen kan radioforbindelsen bli borte, mobiltelefonen detter ut og du blir avskåret fra verdenen for øvrig. Du er i en tilstand hvor du farer i din egen verden og egen virkelighet. Du er ikke helt oppdatert eller på nett, heller utenfor rekkevidde. Regel og rutine følger ikke alminnelige lover. Du er ikke av den samme, men en annen verden enn alle andre. Først når du kommer ut av tunnelen vender du tilbake til verdenen og hverdagen. Det er som en ny start og begynnelse, hvor du kan reorientere deg, dobbelt sjekke og de nye forhold inntar bevisstheten din. 

.

- 'Villfarende' Måne -

Slik ser ofte en astrologs arbeidsdag ut.

Fig. 1: Månen som løper gjennom et tegn og har fri og ingen gyldige gjøremål i slutten av tegnet og før den går inn i neste.

.
En endring i dømmekraft: Beslutninger som blir tatt innenfor de ’villfarende/fristilte’ tidsperiodene er ofte upålitelige og viser seg senere å være urealistiske. Aktiviteter sporer av i uventede retninger, med tjuvstart, feil og mangler. Det oppstår ofte behovet for improvisere løsninger. Forretningsaktiviteter klarer ikke å skape profitt eller støter på uventede hindringer. Prosjekter som starter opp mangler fremtid. Dersom du kjøper en gjenstand vil den ofte kjøpe ’katten i sekken’ og oppdage at den ikke innfri forventningene eller bli brukt som tiltenkt. På en annen side, om du skulle oppdage at noe var mistet eller forlagt, er det som regel kun kommet på avveie og gjenstanden dukker opp igjen. Den skal ingen steder.

Menneskelig dømmekraft er mer feilbarlig enn vanlig mens månen er i 'tomrommet'. Tro ikke alt du hører. Rykter fører ikke sannhet. Det er ingenting du kan ’gjøre noe med’ så lenge månen er fristilt/villfarende. Ingenting vil skje. Ting går sin egen gang Månen har fri og driver sideveis. Det er ingen grunn til å være fylt av frykt og engstelse. Unntakstilstanden blir avblåst og noe nytt trer inn på banen og endrer forutsetningene. Skal du ut på en lengre tur, kan du selvfølgelig se over at alt er på plass. Alle er med og alt er pakket og forsvarlig festet!

Rutinearbeid lar seg utføre med letthet, men arbeidet vil ofte kreve en justering senere. Defekter eller mangler kommer for en dag. Affærer og gjøremål tar plutselig en uventet retning. Forsinkelse og frustrasjon er typiske opplevelser mens Månen svever retningsløs i slutten av et tegn uten mål og mening. ”Jeg reiste 1 ½ time for å komme på en visning av en leilighet mens månen var villfarende. Huseieren sa han ikke skulle leie den ut før jeg hadde fått se på den, men da jeg kom frem hadde han ikke holdt ord og leiligheten var gått. Da var det 1 ½ time reise hjem igjen.” – Andrew Bevan

- Som å forlate sivilisasjonen, atmosfæren eller kjøre gjennom en tunnel.

Overlatt til deg selv, og du vet aldri hva som venter deg på den andre siden.

Når en bil kjører gjennom en tunnel blir personene i den overlatt til seg selv og mister kontakt med omverdenen.

Dette kan du gjøre: For ikke alt er ille. Det er bra for ’brainstorming’ prosesser hvor ordet kan løpe fritt og alt som kommer opp er en ressurs og blir tatt i betraktning. Det er gunstig for jazz sesjoner hvor musikeren skal improvisere, variere og bryte med det opprinnelige musikkstykket. Det er en fin tid for komikk og komedie. Det kan også være den rette tiden å levere formelle søknader dersom din søknad avhenger av et unntak av reglene, men da skal du fortsatt ha flaks. Du farer i fremmed villmark.

Nevrotiske tendenser og dårlige vaner er mer mottagelig til endringer. Som om den villfarende månen representerte en endret bevissthetstilstand; Eksperimenter innen ESP viser merkelige resultater.

Det er en god tid til å ta seg fri og leke med barna, lytte til musikk eller stikke i svømmehallen. Ser man bort fra alle avvikene kan også være en god tid for en fest – for anledningen opptrer uhøytidelig og gjestene er allerede i lattermilde og festhumør før festen begynner. Husk at ballen spretter i uventede retninger. Når månen er retningsløs i slutten av et tegn forflytter affærer seg utenfor normalen.

.
Historiske begivenheter som finner sted innenfor disse tidslommene har en uforutsigbar og særegen innvirkning på vår kulturelle evolusjon. Det er som å ta lokket av Pandora’s eske for å se hva som slipper ut. De første 24 vellykkede oppskytninger av raketter ut i verdensrommet (ut i det store intet) ble alle utført mens månen villfarende og beveget seg forbi ’regel og rutine’. Dette åpnet en helt ny og ukjent tidsalder hvor gamle ideer og virkelighetsoppfatninger stadig blir korrigert og motbevist .

Under alle de amerikanske presidentvalgene mellom 1900 til 1972, var det alltid en av de to store partikandidatene nominert mens månen var i vakuum og ingenmannsland. Alle de kandidater som ble nominerte mens månen var retningsløs tapte. Deres kandidatur hadde ingen fremtid. Debbi Kempton-Smith forteller at både Jimmy Carter i 1980, Al Gore i 2000 og John Kerry ble nominert mens månen var ’villfarende’.

..

- Vær forberedt på en alternativ rute!

Enkelte bransjer gjør det fortsatt bra.

Når Månen er 'villfarende' er det typisk at ting ikke går helt etter planen, men alle alternative bransjer har mer trafikk enn til vanlig.

.
Blant rusk og skrot: Det kan være en gøyal tid å dra på loppemarked når månen er ’villfarende’, for dette faller under kategori ’Pandora’s Eske’. Du vet aldri hva du finner og det meste er til gi-bort pris. Det er fortsatt mulig å gjøre et kupp ved at noen andre nærmest gir noe bort. På et loppemarked gjelder merkelige regler om behov og etterspørsel, og du kan prute på prisen. Det er større sannsynlighet for at noe er priset feil eller ikke representerer gjenstandens virkelige verdi nå månen er ’villfarende’.
Kun observasjon vil demonstrere hvordan den villfarende Måne slår ut i ditt daglige liv. Den vitenskapelige måte å tilnære seg dette spørsmålet på er ved å sjekke det ut. Lag ditt eget eksperiment. En bankfunksjonær skal ha gjort praksis av å be lånsøkere kommer tilbake med mer informasjon når søknadskonsultasjonen fant sted mens månen befant seg i disse uregelmessige og regelløse periodene. Kundestatistikken hans skal ha vært meget god.

Det skal mye mer til for å komme frem til og velge en god og heldig tid for å handle og ta materielle avgjørelser, men ved å hoppe over den ’villfarende’ måne er det kun å spare seg for unødvendige vanskeligheter. Du slippe å stake deg gjennom det ’tomme rommet’. Legg forretninger til side når månen fullfører sitt siste aspekt. Ta deg fri og gi sjelen din næring inntil Månen går inn i det neste tegnet. Deretter er det bare å sette i gang igjen og tilbake til business!

.

Var Månen på avveier da du ble født??

Kjenner du noen sånne? Sjekk ut når de er født!!

Personer som er født med en 'villfarende' måne har en tendens til å være et kapittel for seg selv...

Er du født under en villfarende Måne?

De som er født i en periode mens månen er villfarende, fristilt og retningsløs i slutten av et tegn, er som mennesker av en annen verden. De kommer simpelthen fra en annen planet enn alle andre. De vil ofte ha et annerledes følelsesliv eller reaksjonsmønster enn folk flest. Deres liv følger ofte andre rytmer, andre regler og andre prioriteringer. De har en særegen humoristisk sans som baserer seg på en sterk assosiasjonsevne som andre har vanskelig for å følge. Ikke overraskende har de noen ganger vanskeligheter med å føle seg hjemme i verdenen, og kan oppleve at deres egen fødsel og inkarnasjon baserer seg i en feillanding, eller tilfeldig omdirigering av planer, i forbindelse med sjelens større reise mot et høyere mål.

 

Return