Astrologer Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Søk etter Fremmede Undervannsbåter -

Del 1

Politiet er ikke fremmed for å bruke personer med 'spesielle evner' for å avdekke spor som kan lede til oppklaring i en sak. Tidligere norske regjeringssjefer har også ment at alternative utøvere kan ha en intuisjon som er verd å lytte til. Læren om en 'sympati mellom himmellegemenes bevegelser og livet på jorden' har en struktur som kan nyttes til innspill vedrørende oppbygningen eller beliggenheten av et problem
 
Det er likevel vanskelig å slippe til med disse resursene i samfunnet. Det vil alltid være lettere fra offentlig hold å bevilge midler til ordinære søk, selv om dette også kan være resurskrevende og involvere bruk av spesial styrker, hunder, helikopter og annet mannskap.
 

 

 

 

 

- Return -