Forhåndsvisning

Det kan ta litt tid å laste ned tunge bildevedlegg....
men går du videre får du se hvordan astrologen i 1992 tar kålen på
"Harald Heide Steen Jr., Åse Kleveland, Trygve Hegnar og fler...."

Continue to full size  or  'Return'