KLAMMERI PÅ SATURN - EN TRAGEDIE I SANDNES

av: Andrew J.Bevan, QHP, DMS Astrol. - (c) 1992

Først publisert i "The Mountain Astrologer", USA, aug/sept. 1993, deretter  i Nr.4.,1994 av "Astrologisk Forum", Norge. Senere er den utgitt i "Astrological Journal", Storbritannia, i sept./okt utgaven 1995.

 

Politiet i Sandnes arresterte den 6. desember 1992, en 26 år gammel mann og siktet ham for fysisk overgrep med døden til følge. En dørvakt på nattklubben "Saturn", i underetasjen av Hotell Sverre, døde sent lørdag natt etter å ha kommet i klammeri med tiltalte. Politiet mottok den første melding om bråk på "Saturn" kl.01.15. Meldingen lød på at dørvakten hadde fått problemer med en av nattklubbens gjester. Politiet sendte straks ut en patrulje på to menn som måtte den 39 år gamle dørvakten, Jan Mikalsen, utenfor hotellet. Mikalsen pekte ut bråkemakeren som også hadde kommet seg utendørs. Så vidt politiet kunne forstå, hadde gjesten sovnet på premissene og blitt bedt om å forlate lokalet. Det var på dette tidspunkt at gjesten hadde kommet i klammeri med dørvakten. Hva som skjedde etter at de to forlot nattklubben, og i trapp oppgangen til hotellet, forblir uklart. Dørvakten bar ingen synlige tegn på å slagsmål. Gjesten var svært beruset, men politiet hadde ingen grunn til å hevde han hadde vist vold ved utkastelsen. Kl.01.35 mottok politiet en ny melding fra "Saturn". Denne gangen lød beskjeden at dørvakten hadde kollapset; Mikalsen døde kort etterpå.

 

 

Nattevakter er styrt av Saturn, og med døden (Saturn) til dørvakten (Saturn) på nattklubben "Saturn", sent lørdag natt (styrt av Saturn), kan til å med DU føle trang til å kaste en ring eller to rundt DENNE planeten! Jeg bestemte meg for å foreta en situasjonsanalyse og beregne et diagram for begivenheten for å danne en oppfatning om årsaken til Mikalsen's død. Mikalsen falt om like før politiet mottok den andre meldingen. Kartet er derfor beregnet for kl.01.30.

I dette diagrammet er Saturn i eget tegn, Vannmannen, og i femte hus som representerer det allmenne rekreasjonstilbud, til underholdning og forlystelse. Planeten er på ASC/MC midtpunktet, men stresser begge akser med en uharmonisk seskvikvadratur aspekt (135'). Seskvikvadraturen vil ofte vise begivenheter som er kommet ut av styring, eller hvor hendelsene forårsakes av omgivelsene, av ukjent årsaker.

Ascendenten er i Jomfruens 29. grad og derfor på terskelen til et tegn. Dette syntes å beskrive dørvakten, slik at jeg bestemte å undersøke første hus og både Merkur og Venus som hans signifikatorer. Merkur styrte Jomfruen, på hus spissen, og Venus styrte Vekten, som opptok mesteparten av første hus. En dørvakt har tross alt to ansikter en som ser utover mot gaten, og en annen som ser innover mot begivenhetenes gange i nattklubben. Det slo meg at vaktens fornavn, Jan, stammer fra den dobbelt-hodede guden Janus, som har sin orden over dører. Som leseren kanskje kjenner til, mottar måneden januar navnet sitt fra denne guden. Måneden markerer dermed slutten av det gamle året og begynnelsen på det nye. Dette skjer på det tidspunktet av året hvor Saturn, nok en gang, har sine to hoder, bedre kjent som heskerskap, i Stenbukken og Vannmannens tegn.

Jeg kunne se at Merkur var i tredje hus og separerte fra en eksakt konjunksjon med Pluto. Merkur viser Mikalsen som mannen som holder nøklene. Han er ansvarlig for å holde bråk UT (Skorpionen) av nattklubben, og fjerne (Pluto) folk om nødvendig. Han skal også ta kontakt og gi melding til politiet i situasjoner der hvor dette er påkrevd (Merkur, Pluto i Skorpionen i tredje hus). Mikalsen hadde ikke fast ansettelse ved nattklubben (alt-mulig-mannen Merkur), men jobben gav rom for en ekstra inntektskilde. For øvrig er Pluto dødens vokter, og samstilling med Merkur tyder at Mikalsen nylig er blitt involvert i en makt demonstrasjon, utkastelse eller nær døden opplevelse. Det siste ble skjebnesvangert for Mikalsen.

Venus er i den Saturn-styrte Stenbukken i fjerde hus. Dette viser at dørvaktens funksjon er å holde fred innenfor premissene. Jordtegnene styrer lave steder, akkurat som vanntegnene - med henvisning til Merkur i Skorpionen. Men så ligger også nattklubben "Saturn" i kjelleren til Hotell Sverre. En tilknytning mellom navnet "Sverre" og den depressive Stenbukk; I den engelske versjonen av denne artikkelen forklarte jeg for utlendingene at de norske ordet "dessverre" betød "unfortunately" og "verre" betød "worse". Jeg mener, hvor ille kan det egentlig bli!

Mye verre. Du vil merke at Venus tiltar opphøyelsesgraden til Mars på 28' Stenbukk. Dette viser at Jan får bråk på "Saturn" under "Sverre's". Mars er hersker av åttende hus og kuliminerer i diagrammet. Den er svært nær graden til sitt eget fall (28' Kreps) og vil gjennom retrograd bevegelse påskynde opposisjonen til Venus (Mikalsen).

Månen er del-hersker ved enhver situasjonsanalyse, og hennes stilling knyttes spesiell oppmerksomhet. Her styrer hun tiende hus, da hennes tegn, Krepsen, er innelukket i tiende, og som i seg selv medfører en fatalistisk vending. Innelukkede tegn viser områder hvor man ikke har kontroll over hva som skjer. Fra hennes posisjon i Væren og i åttende hus, som er dødens hus, vil hun føre lyset fra Venus til Mars og ytterlig påskynde et allerede meget tett T-kors. Vi finner en gjensidig utveksling mellom Månen og Mars (viz. Væren-Krepsen), men Månen finner ingen fordel i dette, da Mars er i en elendige astrologisk forfatning. Gjensidig utveksling gir ingen gunst når planetene står dårlig stilt. Da vil de kun føre uhellet med seg. Mars er også Månens naturlige fiende. Så mer enn noe annet, vil denne utveksling kun være med på å forsterke den fatale tilknytningen til åttende hus.

Gjesten er representert ved syvende hus. Fiskenes tegn er på husspissen og beskriver hans mindre edruelige tilstand. På husspissen er også fiksstjernen Scheat. Denne stjernen har et bedrøvelig rykte og er av natur med planeten Saturn. Den vil ofte trekke folk inn i katastrofer. I opposisjon til ascendenten og i kvadratur til MC/IC aksen, er Scheat angulær og gjør et sterkt inntrykk på diagrammet. Antageligvis tok politiet og kastet 26-åringen i fengsel på utseende alene!!

De tradisjonelle herskerne til Fiskene og Væren, Jupiter og Mars, må undersøkes nrmere. Som delherskere av syvende hus, vil de representere gjesten. Kontaktene til Mars fra tiende hus viser hvordan gjesten blir gjenstand til offentlig oppstyr og i konfrontasjon med dørvakten. Bråket må ha oppstått i det Månens sydlige node kuliminerte omtrent kl.01.05. Mars i Krepsen gjør at emosjoner og forsvarsmessige instinkter løper høyt. Ettersom Mars er i innelukket tegn må gjesten følt seg plutselig sperret inne, eller presset opp i et hjørne. Men med beruselsen, vist ved Fiskenes tegn, var gjesten ganske ute av balanse. Jupiter i Vekten. Men Vekten viser også hvile. Den er kjent for å være et fredelig tegn. På engelsk blir den noen ganger kalt for "Lazy Libra". Kanskje ikke så rart at gjesten sov!

Jupiter er i sitt eget ansikt (NB! Ikke helt korrekt, men Jupiter har dog et ansikt i dette tegn). Dette viser en person som er i ferd med å bli kastet ut, men som gjør det ytterste til å beholde verdighet. - Og redde ansiktet sitt. Ettersom Jupiter er i første hus, som representerer dørvakten, og i sin egen hayiz (dvs. i et maskulint tegn og under horisonten om natten), videre i et godt tegn, Vekten, og at den disponerer over Solen og den nordlige måneknute, som er i Skytten; alt dette fikk meg til å tro at gjesten ikke ville ha skadet Mikalsen.

Månen er også hersker av den planetariske timen. Hun er forenet til Jomfru ascendenten ved element, da Månen styrer jord treklangen om natten. Dette gir beskyttelse til diagrammet og gjør at affærer går riktig for seg; slik ville være tilfelle om 26-åringen ikke begikk overgrepet.

Merk at Jomfruen styrer helse, og at herskeren av den planetariske timen, Månen, styrer de legemlige funksjoner. Ascendenten er i nær konjunksjon 27' Jomfru, hvor Venus har sitt fall (Jeg bruker en orb på 2-3 grader på slike sensitive punkter), så det kommer tydelig frem fra diagrammet at dørvakten fikk et illebefinnende. Herskeren av Vekten i Stenbukken i fjerde hus viser hans kollaps eller fall.

Dørvaktens etternavn, Mikalsen, kommer fra Michael og fra Solen. Solen styrer hjertet. Solen er i midten av mørke, fortsatt nær midnatt, på antiscia graden til Uranus (like langt plassert fra solvervspunktene 0 Kreps - 0 Stenbukk). Dette viser en uventet begivenhet eller rytme endring som relevant til hele situasjonen (Solen vil alltid sette scenen). Diagrammet har død skrevet på kryss og tvers, men jeg var sikker på at 26-åringen ikke var ansvarlig for Mikalsen's død.

På Mandag kom obduksjons rapporten fra de medisinske eksperter. Det ble slått fast at Mikalsen's død kom som følge av slag og svikt i hjertet. R.E.Bills Rulership Book ( Macoy forlag) oppgir uregelmessigheter i hjertet til Solen, Løven og Vannmannen. Merk at Saturn var i Vannmannen og på ASC/MC midtpunktet. - Og at Saturn vil føre til kramper. De opprinnelige siktelsene mot den 26 år gamle mannen ble nå henlagt, og de klager som gjenstod var nå av en helt annen karakter.

 

Return