Når du trenger
Å se ting ovenfra
New theories about time and space makes it possible to give advice and resolve your question with higher accuracy.
In 1985 Andrew predicted a planet to be found beyond Pluto in November 1995. Click - See what happened!
Perspektiver
På Samfunn og Politikk
Andrew anslo Brundtland ikke ville stå perioden ut. Da hun gikk av som statsminister forutsa han at Bondevik ville ta over etter Jagland ved første valg.
 

Fortsett  Bli med på en liten omvisning!

Som 'Vitenskapens Mor' har stjernehimmelens geometri, planetenes bevegelser og samsvaret med livet på jorden
inspirert kunstnere, filosofer og store tenkere gjennom alle tider. Mennesket er som 'sprunget ut' av naturens rytmer.
Meny 1, 2, 3 / Stjernetegn Presse & prognose / Kjendis Børs og finans / Facebook Ditt fødselsdiagram
Kunnskapssenteret / Artikler Prosjekt og radio Næringsliv / Xerxes.no Øyeblikkelig hjelp
.

Astrologi er å 'lytte' til hva som skjer i omgivelsene dine. Tlf. 815 68 108 - kode 623

Enkel løsning fra din telefon. Tlf. 820 99 321 #623 - kr.26,- pr./min.
Email: andrew.bevan@astronor.com Tlf: 66791140 / Mobil: 41273646