Bedrift og ledelse *

* Bedriftsastrologi - Magasinet, Dagbladet

For Næringslivet *

* Artikler og omtale hos Hegnar Online
Astrologi for Næringsliv - av Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol.
.
Konserndiagram
Motivene for å bestille et kart som beskriver himmellegemenes plasseringer i det øyebikk konsernet ble stiftet/startet, er forskjellige. Noen ønsker å vite om stjernene formidler et budskap forenelig med firmaets markedskonsept. Andre vil ha diagrammet som en kuriositet og veggpryd, som kan tjene som en 'isbryter' og tilfeldig samtaleemne ved besøk i konsernet.
.
Møtevirksomhet
Flere ledere ønsket å bruke astrologi forutfor viktige møter for å kartlegge motpartens mulige respons, deres situasjon og ressurser. Møtetidspunkter er valgt med omhu for å redusere trøbbel og fremme forståelse mellom partene. Forutfor rettssaker og forlik har man benyttet astrologi for å kartlegge utfordringer og legge en strategi som fremmer best mulig resultat. 
.
Konferanse innslag
Astrologi ble brukt som et konferanseinnslag for å se hvordan deltagerne ville respondere til en annerledes tenkemåte. Nye innfallsvinkler gir nye perspektiver. Her er det både et underholdningsaspekt, spørsmål om markedsverdi, og fokus på enkeltindivid og gruppesammensetning. 
.
Reklame og Markedsføring
Korrekt timing er avgjørende for at et prosjekt skal lykkes. For å selge godt, bør din produktpresentasjonen ha evne til å forføre forbrukerne - fremfor å drukne dem i opplysninger. Astrologi blir anvendt i kreative prosesser og brain-storming. Astrologi er et symbolspråk som kan oppdage det merkenavn som omfavner både konsept og innfallsvinkel til market.
.
Kommersiell anvendelse
Astrologi selger. Det brukes til å selge dagsaviser og ukeblader. Telenor brukte astrologi for å markedsføre innføringen av teletorgtjenester. Eksemplene er mange. Vi finner telefoner og båter med merkenavnet "Zodiac". Sandvika kino er et eksempel på hvordan stjernehimmelen og planetene er tatt i bruk for å skape en unik og trivelig atmosfære.
.
Kulturell tilnærming
Asia er i vekst! Dette er fremtidens marked. Norsk næringsliv bør nærme seg Østens tenkning og deres astrologi for å fremme fremtidige handelsavtaler. Dalia Lama har sin personlige astrolog. Bør ikke du vise engasjement i hedersgjestens kultur og trossystemer?

 

 

Return