Når du trenger
Å snakke med noen
Perspektiver
På Samfunn og Politikk
 

Fortsett 

Som 'Vitenskapens Mor' har stjernehimmelens geometri og himmellegemenes bevegelser inspirert kunstnere,
filosofer og større 'tenkere' gjennom alle tider. Faktisk utgjør astrologi selve 'ryggraden' vår sivilisasjon er
bygd på. For å forstå Menneskets 'natur' bør vi derfor først vende oss til Naturen det har 'sprunget' ut av.