Astrologi, Astrolog Andrew Bevan, QHP, DMS Astrol

- Korrespondanse Offentlig Administrasjon -

 

1) Sortert med hensyn til relevans
2) Sortert kronologisk  
3) Sortert etter emne
 
  
1984.03.30 Helsedirektoratet: Håndheving av rett til innsyn i egen legejournal  
1987.06.22 Televerket: Astrologi innføres i yrkeslisten, gule sider - Diskusjon og vilkår.
1987.12.16 Storebrand: Vedrørende bruk av astrologi og oppsporing tapte gjentander
   
1988.11.03 Olje- og Energidepartementet: Leting etter Olje og Gass i Barentshavet
 
1989.02.24 Rikshospitalet: Engasjement rundt Krybbedød
1989.05.11 NRK: Sendetid for 'Stemmerett'
1989.06.16 Kultur- og Vitenskapsdepartementet: Råd vedrørende astrologi
1989.06.30 Kongelige Forsvarsdepartement: Søk etter Fremmede Undervannsbåter
1989.09.25 Søk etter Fremmede Undervannsbåter
1989.10.13 Søk etter Fremmede Undervannsbåter
 
1990.01.15 Til:  Forbrukerombudet: Villedende Markedsføring - Postordre
1990.04.02 Statistisk Sentralbyrå: Kontor for Helsestatestikk, Data om krybbedød
1990.04.02 Rikshospitalet: Studier rundt Krybbedød
1990.04.18 Medisinsk Fødselsregister: Videresender henvendelse
1990.05.16 Landsforeningen til støtte ved Krybbedød
1990.06.29 Kultur- og Vitenskapsdepartement: Astrologiens kulturelle og faglige verdier
1990.06.29 Rikshospitalet: Engasjement rundt Krybbedød
1990.07.21 Landsforeningen til støtte ved Krybbedød
1990.08.28 Statens institutt for Folkehelse
1990.10.19 Televerket: Vedrørende Astrologi og Teletorg
1990.11.25 Til: Kulturdepartementet: Vedrørende offentlig register
1990.11.29 Til: Kulturdepartementet: Register, teletorg og forbrukerombud
1990.11.29 Til: Forbrukerombudet: Televerkets feilrepresentasjon av Astrologi
1990.12.20 Teletorg: Definisjon av tjenester
 
1991.01.07 Forbrukerombud til Televerk: Teletorg og markedsføringslov
1991.01.17 Forbrukerombudet: Bekreftelse mottak
1991.02.07 Til:  Forbrukerombudet: Klager fra publikum - Postordre
1991.02.07 Til: Kulturdepartementet: Feilinformasjon og kommersielle overgrep
1991.02.22 Til: Kulturdepartementet: Anerkjente skoler innen det astrologiske
1991.06.17 Europa-press, A-pressen: Vedrørende slett bruk av astrologi
1991.09.02 Helsedirektoratet: Vedrørende søknad om tilgang til fødselsregister
1991.11.30 Fra: Forbrukerombudet: Horoskop - Markedsføringsloven - Postordre
 
1992.03.25 Helsedirektoratet: Avslag om tilgang til fødselsregister for studier
1992.03.27 Forbrukermagasinet NRK: Villedende markedsføring
1992.06.24 Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité: Astrologisk konsept
1992.10.31 Statsminister kimser ikke av Intuisjon og kreative innspill
 
1993.06.07 To the White House: Concerning the sense of security of Pres. Clinton
1993.08.27 Universitetet i Oslo: Historisk filosofisk fakultet
 
1994.04.08 NRK: Homeopatenes fremskritt og vitenskaplig metode
1994.04.27 Kirke, Utdannings- og Forskningsdep: Vedr. prosjektmidler
1994.05.04 Til: TV2 og Holmgang redaksjonen:  'Før Holmgang'
 
1995.01.30 Brev fra Kulturministeren: Formidling av Astrologi
1995.04.10 Det Kongelige Kulturdepartementet: Formidling av astrologi
1995.09.11 Telenor: Definisjon av bransjeregister
1995.09.12 Telenor: Kommersiell utnyttelse av astrologi
1995.10.27 Cardinal Hume, Westminister Cathedral, London, England
1995.11.01 Archbishop's House, Westminister, London, UK
 
1996.05.10 Telenor: Bransjekontroll
1996.05.13 Til: Telenor: Bransjekontroll, etikk og sjelsliv
1996.07.12 Samferdselsdepartementet: Telenor Media, Telenor Link og Astrologi
1996.11.12 TV2 Hjelper deg: Redaksjonssjefen
1996.11.19 Justis- og Politidepartement, Sivilavdeling: Synspunkt om Teletorg
 
1997.02.23 VG: Forutser Bondevik som Statsminister
1997.08.15 Luftfartsverket: Observasjoner vedr forekomst av flyhavari
1997.10.29 Statsministerens kontor: Ditt arbeid er lagt merke til
2007.01.02 Kultur og Kirkedepartementet: Vitenskapshistorie og immateriell kulturav
2007.09.11 Til: Kultur- og Kirkedepartenentet: Astrologiens faglige tilhørighet
2008.05.14 Kongelige Kunnskapsdepartementet: Astrologi på Universiteter i Utlandet
 
2011.03.02 Indisk Høyesterett: Astrologi er vitenskap

 

- Return -