For English readers! Astrolog Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. Tilbake til startsiden!
English version SPOTTING the News - Before it BREAKS Norwegian
Year 2010-2011
 
2010  2011
November February
Nov  6: New Moon - Tension over Korea Feb  3: New Year Moon - Global Charts Apr  7: New 7,1 Richter  hits Japan & implications 
            Norway; Earthquakes & politics Apr 11: New fierce EQ on Moon's 1st Quarter
December Feb  3:  Norway - Largest Storm for 4 Yrs Apr 18: Full Moon; Korea, Rio, San Francisco
Dec 21: Lunar Eclipse - Global Charts Feb 11: Focus on Egypt - Part 2 **
              London Riots,  Korean tension Feb 18: Sudan and Libya May
Dec 22: 7,4 Richer Earthquake S/E of Japan May 4: Reverses fraction for San Francisco
  March Leads up to Full Moon in June and July
2011 January Mar  4: Norway - Oil Minister  leaves Office
Jan   4: Solar Eclipse - Global Charts Mar 11: Japan hit by 8,8 Richer Earthquake July
Jan   9: Boeing down in Iran Mar 16: Extra on Japan ** July 22: Terror actions in Oslo, Norway
Jan 11: Blow-Out close on Snorre A Mar 18: Update on Afterquake Activity
Jan 12: Israel launches missile attack on Gaza September
Jan 23: Ireland - Coalition collapses April Sept 8: Hurricane Spotting
Jan 24: Bomb attack on Moscow Airport Apr  3: Giants Fall,  Saudi & Oman tremble
Jan 29: Focus on Egypt ** Apr  6: Potential San Francisco Build-up

Fortsett  Bli med på en liten omvisning!

Meny 1, 2, 3 / Stjernetegn Presse & prognose / Kjendis Børs og finans / Hegnar Online Ditt fødselsdiagram
Kunnskapssenteret Prosjekt og radio Næringsliv / Xerxes.no Øyeblikkelig hjelp
.

Astrologi er å 'lytte' til hva som skjer i omgivelsene dine. Tlf. 815 68 108 - kode 623

Enkel løsning fra din telefon. Tlf. 820 99 321 #623 - kr. 26,- pr./ min
Email: andrew.bevan@astronor.com Tlf: 66791141  / Mobil: 41273646